Pärnu ja Saare piiskopkond

Piiskop: pühitsetud piiskop Aleksander