Avaleht/USK ja ELU ajakirjad/USK JA ELU Õigeusu vaimulik ajakiri nr 1

USK JA ELU Õigeusu vaimulik ajakiri nr 1

0,00 

Esimest korda hoiame käes ajakirja Usk ja Elu uuel, muutunud kujul. Tänini järgis Usk ja Elu üldjoontes seda kuju, mille ta oli saanud paguluses. Ajakiri oli pikkade aastate jooksul otsekui majakas meie kirikurahvale paguluses ja kodumaal ning aitas edasi kanda eesti apostlik-õigeusu traditsiooni ja omapära. Seega oli ajakirjal oluline säilitav ja kasvatav roll ning Usk ja Elu jääb alati meie Kiriku uuestisünni-lootuse sümboliks.

Selles numbris:

  • “Ktisioloogia” metropoliit Stefanus
  • “Solidaarsusest ja õiglusest Baltimaade suhtes” arhimandriit Grigorios Papathomas
  • “Johannes Kuldsuu katehheetilised jutlused”
  • “90 aastat ülempreester Mihkel Suigusaare surmast” Sergei Seleznjov

Kirjeldus

Toimetuse kolleegium: metropoliit Stefanus, arhimandriit prof. Grigorios Papathomas, ülempreester Mattias Palli
Ilmumise kuupäev: kevad 2006
Lehekülgi: 81
Formaat: PDF
ISSN: 1736-4000