Avaleht/USK ja ELU ajakirjad/USK JA ELU Õigeusu vaimulik ajakiri nr 15

USK JA ELU Õigeusu vaimulik ajakiri nr 15

5,00 

1. Kirikukogu üks olulisemaid muresid oli Õigeusu Kiriku ühtsus. Iga kohalik kirik püha armulauaohvri toojana on üheainsa, kogumaapealse ja apostliku Koguduse ligiolu ja avaldumine…
2. Võtnud osa pühast armulauast ja palvetanud kogu maailma eest, peame jätkama “liturgiaga pärast jumalikku liturgiat”, andma tunnistust usust…
3. Tänu oma kohusele anda tunnistust tõest ja apostlikust usust, peab meie Kirik väga oluliseks dialoogi, eriti mitte-õigeusklike kristlastega…
4. Õigeusu Kirik mõistab hukka usuvähemustesse kuulujate kallal sõjalise jõu kasutamise, nende tagakiusamise, kodust väljakihutamise, sundpööramise, inimkaubitsemise pagulastega, inimröövid, piinamise ja julmad hukkamised…
5.Tänapäeva ilmalikkus püüdleb inimese sõltumatuse poole Kristusest ja Kiriku vaimulikust mõjust, samastades viimast meelevaldse alalhoidlikkusega…
6.Vastukaaluks tänapäevasele arusaamale abielust peab Õigeusu Kirik mehe ja naise lahutamatut armastussuhet “Kristuse ja Koguduse suureks salasuseks”…
7.Mis puutub ristiusu ja loodusteaduste vahekorda, siis Õigeusu Kirik suhtub lugupidavalt teaduslikku uurimisvabadusse, kuid osutab mõningatele ohtudele ning rõhutab inimväärikust ja tema igavest eesmärki olla osaduses Jumalaga.
8. On ilmne, et meie kaasaja ökoloogilise kriisi põhjused on vaimulikud ja kõlbelised…
9.ÕK suhtub lugupidavalt inimeste ja rahvaste eripärasse.Kirik on vastu majanduse muutmisele eesmärgiks omaette, eriti kui see toimub vaimsete väärtuste arvelt.
10. ÕK ei sekku poliitikasse. Kirik toonitab, et üks põhilisi inimõigusi on usuvabadus-südametunnistuse, uskumise ja usundi järgimise vabadus…
11.ÕK pöördub noorte poole, kes otsivad eluteostust vabaduses, õigluses, loovuses ja armastuses…
12. Püha ja Suur Kirikukogu avab meie jaoks uue vaatenurga tänapäeva eripalgelisele ja mitmekesisele mailmale.
(Püha ja Suure Õigeusu Kirikukogu läkitusest Kreetal 2016)

Kirjeldus

Alapealkiri: Eriväljaanne Püha ja Suur Kirikukogu Kreetal 2016
Toimetuse kolleegium: metropoliit Stefanus, arhimandriit prof. Grigorios Papathomas, ülempreester Mattias Palli
Ilmumise kuupäev: 2017
Lehekülgi: 154
Formaat: paberajakiri
ISSN: 1736-4000