Avaleht/USK ja ELU ajakirjad/USK JA ELU Õigeusu vaimulik ajakiri nr 16

USK JA ELU Õigeusu vaimulik ajakiri nr 16

5,00 

Seekordses ajakirjas on piiskop Platoni ja metropoliit Aleksandri tervitused vabariigi 20. aastapäeval ja metropoliit Stefanuse ettekanne, kus ta vaatleb märtrisurma tähendust kristlikus ajaloos ja tänapäeval. Artiklis bioeetikast arutleb piiskop Makarios teaduse ja teoloogia dialoogi üle, öeldes, et Kirik pole kutsutud teadussaavutusi kritiseerima või teaduse edusamme takistama, vaid Kirikut on vaja selleks, et aidata eetilisi põhimõtteid kujundada. Arhimandriit Grigorios Papathomas kirjutab kaanonite seosest piibliga ja Soome eksegeet preester Mikael Sundkvist käsitleb Pauluse vaadet õigekssaamisele armust. Kodumaa juubeliga seotud loos “Kristlane oma isamaal”, annab ülempreester Mattias Palli meile teada, et usk annab meile õige väärtuste järjekorra ning aitab tõeliselt hinnata ka oma riiki ja rahvast.

Kirjeldus

Toimetuse kolleegium: metropoliit Stefanus, arhimandriit prof. Grigorios Papathomas, ülempreester Mattias Palli
Ilmumise kuupäev: 2018
Lehekülgi: 80
Formaat: paberajakiri
ISSN: 1736-4000