Avaleht/Pühad isad/Kõigepüham Jumalasünnitaja

Kõigepüham Jumalasünnitaja

NEITSI MAARJA

Jumalariigis ei ela mitte ainult inglid. Jeesus Kristus pärast ülestõusmist, olles maa peal olnud Inimese Pojana “läks üles taevasse ja istub Isa paremal käel” – nõnda tunnistab Nikaia usutunnistus. Kõigepuhtama, kõigepühama Ema, kellelt Ta sai maise keha, võttis Ta üles taevasse.

Kirik ülistab Neitsi Maarjat “ülemaks kui keerubid ja palju ausamaks kui seeravid” hoolimata sellest, et ta oli kõigest tavaline inimene. Kuid kui Jumal “ on vaadanud oma ümmardaja alanduse peale, nüüdsest peale kiidavad teda õndsaks kõik sugupõlved” (Lk1:48).

Kolmas üleilmne kirikukogu Efesoses aastal 431 andis temale nime Jumalasünnitaja. Jumal tahtis tema kaudu sündida nähtava inimesena. Nõnda on ta mitte ainult Jeesuse ema, vaid kõikide usklike, kogu loodu ema, olles meile tähtsaimaks kaitsjaks ning eestpalvetajaks Poja ees.

Täiusliku armastuse emana on ta ise Armastus. Juhatades kristlasi, kes teda palves meenutavad, aitab Jumalaema nüüdki kõiki usklikke vastu võtta Lunastaja armu ja õnnistust.

Oktoobri 1. päeval pühitseb meie kirik Jumalasünnitaja kaitsmise püha. See püha  meenutab meile, kuidas umbes tuhat aastat tagasi nägid Konstantinoopoli Blaherna kiriku palvetajad Jumalaema palvetamas sinna kogunenud inimeste eest. Pärast seda sündmust pääses Konstantinoopol imepäraselt ründajate piiramisest.

Õigeusu kirikuaasta  esimeseks pühaks on Neitsi Maarja sündimise püha 8. septembril. Järgneb Jumalasünnitaja kaitsmise püha 1. oktoobril; 21. novembril tähistame tema templisseviimise, 25. märtsil rõõmukuulutamise püha. Kirikuaasta lõpeb Jumalasünnitaja uinumise pühaga 15. augustil. Nagu näeme, on pühade tsükkel läbi põimitud ja raamitud Jumalasünnitajaga seotud sündmustega. Tema püha ligiolek on tuntav kõigis kiriklikes pühades ja toimingutes.

Nõnda pöördume palvetes Jumalaema poole:

Kõigepüham Jumalasünnitaja kaitse meid!

On kohus tõesti õndsaks kiita sind, Jumalasünnitaja, sind, ikka õnnistatut, laitmatut ja meie Jumala Ema, kes sa ülem oled kui keerubid ja palju ausam kui seeravid, kes sa puhtaks neitsiks jäädes Jumal-Sõna ilmale tõid, sind, tõelist Jumalasünnitajat austame meie.

Jumalaema Neitsi, rõõmusta, Maarja, kes sa oled armu saanud. Issand olgu sinuga, õnnistatud oled sina naiste seas ja õnnistatud on sinu ihuvili, sest sina oled ilmale toonud meie hingede Lunastaja.

Jumalasünnitaja, sina oled tõeline viinapuu, kes meile eluvilja kasvatas. Meie palume sind: palu meie eest ühes pühade apostlitega, et meie hinged armu leiaksid.

 

 

Koostanud preester Jüri Ilves

Kasutatud kirjandus:

Suvanto, K., Pyhät ihmiset- esirukoilijamme, Joensuu, ONL 1998
Kumõš, Vladislav, Tartu uusmärtrid, Tallinn 2001
Kasanko, Aleksanteri, Taivaalliset suojelijamme, Kuopio, OKJ