Avaleht/Pühad isad/Õiglane Anna Jumalaema ema

Õiglane Anna Jumalaema ema

Jumalaema, Neitsi Maarja vanemad olid õiglased Joakim ja Anna. Neid kutsutakse ka Issanda esivanemateks. Joakim põlvnes kuningas Taavetist, kelle soost pidi Jumala tõotuse kohaselt sündima Maailma Lunastaja, meie Issand Jeesus Kristus.

Joakim ja Anna olid jumalakartlikud ja armulised inimesed. Nad jagasid armuande vaestele ja elasid Jumala seaduste kohaselt. Seepärast Jumal armastaski neid ja valis Anna oma Ainusündinud Poja ema sünnitajaks.

Joakim ja Anna olid juba eakad, kuid neil polnud lapsi ja nad olid selle üle väga kurvad. Ükskord suurel pühal oli Joakim templis ja ohverdas Jumalale. Siis hakkasid preestrid teda tänitama, süüdistades teda pattudes ja ütlesid, et ta pole vääriline ohverdama Jumalale, sest Jumal ei ole talle andnud lapsi. Murelikult lahkus Joakim templist ja läks üksildasse paika, kus tema kari oli söömas. Seal palus ta härdalt nuttes Jumalat. Lõpetanud palvetamise, andis ta sealsamas lubaduse paastuda 40 päeva kõrbes. „Olgu pisarad mulle toiduks ja kõrb koduks seni, kuni Issand, Iisraeli Jumal, osutab mulle armu.”

Samal ajal sai Anna kuulda sellest, mis templis oli toimunud. Kui Joakimit ei tulnud koju, hakkas ta kibedasti nutma.

Kord murelikult aias istudes nägi Anna oksal linnupesa, pojad sees. Ta hüüdis suures kurvastuses: „Nähtavasti olen suurim patune, sest Jumal ei ole mulle andnud emaõnne. Kõik hellitavad lapsi, aga mina ei saa sellest rõõmust osa.” Nuttes hakkas ta palvetama. Ühtäkki ilmus talle ingel ja ütles: „Anna, sinu palveid on kuulda võetud, Jumal on näinud sinu pisaraid. Sa sünnitad selle, kelle kaudu saavad kõik sugukonnad maa peal õnnistuse osaliseks. Pane talle nimeks Maarja.”

Samal ajal ilmus ingel kõrbes ka Joakimile:  „Joakim, Jumal on kuulnud sinu palveid. Naine sünnitab tütre ja tema sünni üle rõõmustab kogu maailm.” Hämmastunult tänas Joakim Jumalat ja läks tagasi Jeruusalemma. Templis kohtas ta naist, kes rääkis talle oma nägemusest. Jumalat ülistades läksid nad oma koju.

Nii sündis neile tütar, kes sai nimeks Maarja. Vanemad kasvatasid oma tütart armastuses ja meenutasid alati ingli sõnu. Kui Maarja sai kolmeaastaseks, viisid vanemad ta templisse ja pühitsesid Jumalale. Joakim suri 80-aastaselt. Anna lahkus leseks jäädes Naatsaretist ja asus elama tütre juurde Jeruusalemma. Ta suri eakana, kaks aastat pärast oma mehe surma.

 

Oh jumaliku tarkusega ehitud Anna,/ sina kandsid oma ihus Elu Sünnitajat,/ puhast Jumalaema./ Seepärast läksid sa, õnnis, nüüd rõõmuga taevasele pärismaale,/ kus on hõiskajate hiilgav eluase,// ja palud eksimuste andeksandmist neile, kes sind armastusega austavad.

 

Koostanud preester Jüri Ilves