Avaleht/Pühad isad/Püha apostel ja evangelist LUUKAS

Püha apostel ja evangelist LUUKAS

Mälestuspäev 18.oktoober

Kristusel oli lisaks kaheteistkümnele jüngrile veel seitsekümmend apostlit, kelle ta läkitas kuulutama Jumala sõna. Apostel Luukas kuulus nende 70 apostli hulka.

Pärimuse järgi oli Luukas pärit Antiookiast, kus ta nooruses õppis arstiteadust ja maalikunsti. Ta tuli juhuslikult Jeruusalemma ja kuulis Kristust jutlustamas ning nägi tema imetegusid. Kõik see mõjutas teda sügavalt ja temast sai Kristuse jünger.

Pärast Kristuse ülestõusmist kõndisid Luukas ja Kleopas Emmause teel ja rääkisid tema ülestõusmisest. Siis ilmus Kristus neile teekäija kujul ja hakkas neile seletama prohvetite kirjutisi. Kui ta sõi nendega koos õhtust, võttis leiva, õnnistas, murdis ja andis jüngritele, nende silmad avanesid ning nad tundsid tema ära.

Apostlite kuulutamise aegadel liikus apostel Luukas koos apostel Paulusega ja käis temaga Roomas. Luukas jutustab sellest reisist Apostlite tegude raamatus.

Pärimuse järgi läks Luukas Roomast Egiptusesse ja rajas Teeba linna ristiusu koguduse, mis sai tuntuks oma kristlike hüvede poolest. Luukas asutas ka mujal Egiptuses kristlikke kogudusi. Kuulutustöö kõrval tegutses ta ka arstina, ravides nii ihu-  kui hingehädasid.

Apostel Luukas on lisaks apostlite tegude raamatule kirjutanud evangeeliumi, mille tõttu teda nimetatakse ka evangelistiks.

Luukas on kirjeldanud evangeeliumis ehk üht kõige tuntumat ja loetumat sündmust, mida igaüks meist teab: ”Neil päevil sündis, et keiser Augustus andis käsu kirjutada üles kogu riigi rahvas.” (Lk 2:1)

Luukas on tuntud ka kui esimene ikoonimaalija. Pärimuse järgi on ta maalinud kaks ikooni – ühel on kujutatud Jumalaema Jeesus-lapsega ja teisel Peetrust-Paulust.

 

 

Koostanud preester Jüri Ilves

Kasutatud kirjandus:
Suvanto, K., Pyhät ihmiset- esirukoilijamme, Joensuu, ONL 1998
Kumõš, Vladislav, Tartu uusmärtrid, Tallinn 2001
Kasanko, Aleksanteri, Taivaalliset suojelijamme, Kuopio, OKJ