Avaleht/Pühad isad/Püha Johannes Klimakos (Redelikirjutaja)

Püha Johannes Klimakos (Redelikirjutaja)

Johannes Klimakose ehk Johannes Skolastiku elust on teada vähe. Ta elas aastatel 525-600. Nagu lisanimest Skolastik aru saada, oli ta oma aja kohta hästi koolitatud. Püha Johannes oli alles 16.a., kui ta läks Siinai kõrbesse mungaelu elama. Tema vend Georgius oli samuti munk Siinail. Johannesest sai tervelt 40.aastaks kõrbeerak.

Seejärel valiti ta Siinai kloostri iguumeniks ehk kloostriülemaks. Pole teada, kaua oli püha Johannes selles ametis, teatakse vaid, et enne oma surma siirdus ta tagasi erakuellu. Sel perioodil kirjutaski ta oma vaimse käsiraamatu „Redeli“.

Püha Johannese auks on Kirik seadnud Suure Paastu neljanda pühapäeva.

Tema õppeteost „Redelit“ on nimetatud vaimseks käsiraamatuks. Püha Johannest kutsutakse ka teiseks Mooseseks, sest ta tõusis mäele, kohtas seal Jumalat ja võttis vastu õpetuse vaimulikest astmetest, mida mööda tõusta Taevasse.

Redelis on 30 astet, mis väliselt sisaldavad käitumisjuhiseid, sisemiselt aga vaimset õpetust. Aastasadu on püha Johannese teost nimetatud kloostrielu õpikuks. „Redel“ on tõlgitud paljudesse keeltesse ja on olnud abiks nii kloostrielanikele, kui ilmikutele.

Kõrbes olles õppis püha Johannes inimest kaunistavat alandlikkust ja vabanes eneseuhkusest. Ta oli alandlik Jumala ees ja käis Tema sõnade järele. Süües nii vähe, kui see võimalik on, ohjeldas ta ka auahnust. Oma väikesest keljast (mungakoopast) väljus pühamees vaid erandkordadel, enamasti ta palvetas ja kirjutas. Magas ta vaid mõned tunnid ööpäevas.

Püha Johannes oli ka tervendaja. Kord vaevas munk Iisakit paha kiusaja vaim. Iisak tuli jooksuga Johannese juurde ja anus abi. Johannes ütles: Vend, palvetame koos, et halastaja armuline Jumal aitaks Sind! Nende ühine palve ei olnud veel lõppenudki, kui Jumal täitis selle ja kuri vaim põgenes. Vend Iisak tõusis tervena ja ülistas Jumalat.

Redeli esimene aste ütleb meile: Jumal on kui päikesevalgus ja aastaaegade vaheldus. Jumalale on meelepärane, kui inimene elab kooskõlas loodusega ega tee pattu ning pürgib oma võimete kohaselt tegema head. Hea on pahetus, paast ja arukus.

Armuline Jumal kergendab algajate võitlust, et nad kohe alguses ei kohkuks ega tormaks tagasi maailma. Rõõmustage, Jumala teenrid, sest see on märk Taevase Kuninga armastusest meie vastu, ta on meid kutsunud.

Kes tahab tõesti teenida Kristust, see otsigu Teda vaimulike isade ja enesetunnetuse abil, valigu endale sobivad paigad, kombed ja eluasemed. Igaüks uurigu, milleks ta sobib.

Mungaelu jaguneb kolmeks eluviisiks: vagaks erakueluks, üksinduseks ja vaikuseks. Õpetussõnad 4.27 ütlevad: Ära kaldu paremale ega vasemale, hoia oma jalga kurjast!

See tähendab, mine kuninglikku teed pidi. Kahekesi või kolmekesi vaikuses elamine on paljudele sobiv, sest „kus kaks või kolm on minu nimel koos, olen mina nende keskel.“

See on esimene aste. Sellele tõustes ära vaata tagasi.

 

Koostanud preester Jüri Ilves