Avaleht/Pühad isad/Püha Siimon Innukas

Püha Siimon Innukas

Siimon oli pärit Kaanast Galilemaalt. Ta tundis lähedalt Kristust ning Tema ema, neitsi Mariat, kuna Naatsaret ja Kaana asuvad lähestikku.

Kui Siimon oma pulmi pidas, olid kutsutute seas ka Kristus koos oma õpilaste ja emaga.

Kui külalistel tuli puudus veinist, sündiski ime, mis on kirja pandud püha Johannese evangeeliumis. „ Jeesus ütles neile: Täitke anumad veega! Ja nemad täitsid nad ääretasa. Ja Ta ütles neile: Ammutage neist ja viige pidukorraldajatele! Ja nemad viisid. Aga kui pidukorraldaja maitses vett, mis oli viinaks saanud, ega teadnud, kust see oli, kuna teenijad, kes vee olid toonud, teadsid, siis kutsus pidukorraldaja peigmehe ja ütles talle: „Igaüks paneb enne lauale hea viina, ja kui juba küllalt on joodud, lahjema. Sina oled hoidnud hea viina siitsaadik!“ Selle esimese tunnustähe tegi Jeesus Kaanas Galileamaal ja ilmutas oma au. Ja tema jüngrid uskusid temasse.“

Tolle ime mõjul hakkas peigmees uskuma, et Kristus on tõeline Jumal ning asus teda innukalt järgima, jättes oma pulmapeo ja kodu. Suure innukuse tõttu, mis oli pannud Siimoni loobuma tulevasest naisest ja laulatama oma hinge Taevase Peigmehega, hakati teda siitpeale kutsuma Siimon Innukaks. Siimon kuulub Kristuse kaheteistkümne apostli hulka.

Nelipühapäeval, mil Püha Vaim laskus tulekeelte näol apostlite peale, sai Siimon koos teiste apostlitega keeltega rääkimise armuanni. Nüüd said nad kuulutada rõõmusõnumit Kristuse ülestõusmisest kõigile rahvastele. Siimon asus teele ühes teistega ja kuulutas ülestõusmise sõnumit Egiptuses, Mauritaanias, Liibüas, Numiidias, Küreenias, Abhaasias ja Britannias. Märterlik ristisurm saabus Abhaasia paganate seas Musta mere kirdekaldal. Apostel Siimon maeti Nikopsia linna, mille varemed asuvad u. 50km. kaugusel Suhhumist. Tema martüüriumipaigale püstitatud kirik taastati 1875.a. ühe Venemaa suurvürsti poolt.

Püha Apostel Siimon Innuka mälestuspäev on 10.mail. Teda tuleb eristada Siimon Peetrusest, kes oli samuti üks kaheteistkümnest apostlist, ja Issanda vennast Siimeonist, kes kuulus 70 apostli hulka ja oli apostel Jaakobuse järglasena Jeruusalemma teine piiskop.

 

Koostanud preester Jüri Ilves