Avaleht/Pühad isad/Püha Spiridon

Püha Spiridon

Jõulukuu pühakute seas on üks silmapaistvamaid püha Spiridon, Korfu saare kaitsepühak.

Spiridon sündis 270. aastal Küprosel. Tema vanemad olid vaesed põlluharijad ja kooliskäimise asemel pidi poisike isa lambakarja valvama. Jumalakartlikud vanemad aga õpetasid Spiridoni lugema ja juba lapsena uuris ta pühakirja. Vanemaks saades Spiridon abiellus, kuid tema naine suri varakult ning sestpeale pühendus ta kogu hingest Jumala teenimisele. Peagi pühitseti ta preestriks, hiljem ka piiskopiks ning tema vooruste, askeetluse ja imetegude kuulsus levis üha enam inimeste seas. Nüüd valvas Spiridon suure pühendumusega oma vaimset karja ehk koguduse liikmeid, kelle Issand oli tema hoolde usaldanud. Spiridonist sai vaeste isa, orbude kaitsja ja patuste õpetaja. Jumala vägi temas oli nii võimas, et põua ajal hakkasid tema palvete peale isegi pilved liikuma ning taevast vihma sadama. Ühel teisel korral tuli maale suur uputus ja jõgede veed tõusid üle kallaste. Jällegi võttis Jumal Spiridoni palveid kuulda ja vesi taandus.

Tuntud olid ka Spiridoni ravivõimed, ta tervendas raskest haigusest paljusid, teiste seas isegi keiser Konstantinos Suure. Kurje ja kiuslikke inimesi ehmatas aga tema kaudu toimiv imevägi. Nii on teada juhtum, kuidas ühel ööl jäid pimedaks vargad, kes tulid Spiridoni lambaid varastama. Äkilise pimedusega löödud kurikaelad jäid lambaaedikusse ekslema ja hüüdsid Spiridonit suure häälega appi, paludes, et ta nende peale halastaks. Spiridon kinkiski varastele nägemise tagasi ja lubas neil karistamatult koju minna. Andis isegi toidupoolist kaasa, kuid manitses neid oma eluviise parandama.

Kuulsa askeedi ja piiskopina kutsuti Spiridonit osa võtma Väike-Aasias, Nikaias toimunud I üleilmsest kirikukogust. Sealt tagasi tulles sai ta teada, et ootamatult oli surnud tema tütar Irini. Keegi naine aga pöördus Spiridoni poole ja nõudis tagasi oma kuldehet, mille Irini olevat temalt laenanud. Kuidas küll ehet ei otsitud, seda ei leitud. Spiridon läks koos naisega tütre hauale ja küsis: „Armas laps, Issanda Jeesuse Kristuse nimel, ütle mulle, kuhu sa panid selle naise ehte?“ Irini vastas isale haua sügavusest ja juhatas kätte kuldehte asukoha. Seejärel jättis Spiridon oma tütrega hüvasti, sõnades: „Mu laps, jää nüüd magama, kuni tuleb meie Issand ja sind ühes kõigiga üles äratab.“

Kõigi nende imeliste juhtumiste pärast hakati Spiridonit pühaku ja imetegijana austama juba tema eluajal.

Püha Spiridon suri 12.detsembril 350.aastal.Tema imettegevat ja lagunemata keha hoitakse tänaseni hinnalises, 1867. aastal Viinis valmistatud hõbelaekas Korfu saarel Kreekas.