Avaleht/Pühad isad/Pühad palgata parandajad Kosmas ja Tamianus

Pühad palgata parandajad Kosmas ja Tamianus

Pühad märtrid, imetegijad ja palgata parandajad Kosmas ja Tamianus olid vennad. Nad olid pärit Rooma linnast ja ameti poolest arstid.

Keiser Carinuse ajal, kes valitses aastatel 283-285 võtsid vennad vastu märtrisurma.

Neid kasvatasid kristlikud vanemad, kes elasid rangete kristlike reeglite kohaselt. Jumalalt said vennad arstimise anni. Lahke ja omakasupüüdmatu suhtumisega, ühendatuna erilise halastusega pöörasid vennad oma eeskujuga paljusid ristiusku.

Nad rääkisid haigetele tavaliselt: „ Me ei ravi teid oma jõuga, vaid Kristuse väega, kes on tõeline Jumal. Uskuge Temasse ja te saate terveks.“ Just selle omakasupüüdmatuse eest kutsuti vendi palgata parandajateks.

Tõeline teenimine, vaimulik mõju ümbritsevale, mis tõi paljusid Kiriku juurde tõmbas endale ka Rooma võimude tähelepanu. Vendi hakati jälitama. Sellest kuulda saanud palusid inimesed, et nad peidaksid end ajutiselt, seda kõigi abivajajate nimel.

Pühasid mitte leides võtsid sõdurid kinni teisi selle küla kristlasi. Siis andsid vennad end võimude kätte, paludes vabastada pantvangid.

Roomas pandi pühad vangikongi, hiljem aga viidi kohtu ette. Pühad vennad tunnistasid keisri ja kohtu ees avalikult oma usku Jeesusesse Kristusesse, kes tuli maa peale, et päästa inimkond ja kanda ära inimkonna patud. Nad keeldusid kindlalt ebajumalatele ohverdamisest. Nad ütlesid: „Me ei ole kellelegi kurja teinud, me ei tegele nõiduse ega posimisega, milles te meid süüdistate. Me aitame inimesi Kristuse väes ja ei võta selle eest mingit tasu, sest Issand ütles oma õpilastele: Muidu olete saanud, muidu andke.(Mt.10:8)

Kuid keiser jäi kõigutamatuks. Juhtus aga, et keiser haigestus. Paljud pidasid seda Jumala imeks, et keiser saaks oma kogemuse läbi tunda tõelise Jumala vägevust. Paljud said selle ime läbi usklikuks ja hakkasid paluma, et pühad teeksid keisri terveks. Ka keiser palus vendi, lubades meeleparandust. Pühad vennad tegidki Kristuse väe läbi keisri terveks. Pärast seda imetegu lasti nad suurte auavaldustega vabaks ja pühad jätkasid oma arstimistegevust.

Kuid mida ei suutnud ebajumalakummardajate vihkamine ja keisrivõimu julmus, seda suutis must kadedus, üks kõige tugevamaid langenud loomuse kiusatusi. Üks vana arstist õpetaja, kelle juures pühad vennad olid omal ajal arstiteadmisi õppinud, hakkas nende kuulsust kadestama. Äärmise kiusatuse seisundis kutsus ta pühad vennad, kes kunagi olid tema lemmikõpilased kaasa loodusesse, justkui ravimtaimi korjama. Viinud nad kaugele mägedesse tappis ta Kosmase ja Tamianuse, pühad vennad ja viskas nende surnukehad jõkke.

Nii lõppes palgata parandajate, pühade vendade Kosmase ja Tamianuse maine elutee.

Terve elu pühendasid nad ligimeste abistamisele. Pääsenuna keisri käest lõpetasid nad elu kadeda käe läbi.

Jumala kirgas kuju on neis elav tänaseni. Ka nüüd saavad paljud abivajajad tuge ja paranemist pühade palvete läbi.

Pühade mälestuspäeva tähistame 1.juulil.

 

Koostanud preester Jüri Ilves