Avaleht/Sisseastujale

Sisseastujale

ÕPINGUD

EAÕK Teoloogiline Instituudi (EAÕK TI) peamine ülesanne on õigeusu teoloogilise hariduse andmine nii EAÕK-s kui ka Eesti ühiskonnas laiemalt. Kuna EAÕK TI näol pole hetkel veel tegemist riiklikult atesteeritud kõrgkooliga, tegutsetakse teoloogilise kõrguhariduse andmisel koostöös EELK Usuteaduse Instituudiga.

EELK Usuteaduse Instituudi usuteaduskonnas saab spetsialiseeruda õigeusu teoloogiale usuteaduse rakenduskõrghariduse õppekaval. Õpe vältab 3 aastat (180 EAP), millest 60 EAP-d moodustavad EAÕK TI poolt hallatava õigeusu õppetooli eriala ained. Ülejäänud õppekava üldõppeainete andmise eest vastutab EELK Usuteaduse Instituut. Spetsialiseerumine õigeusu teoloogiale algab õigeusu õppetooli üliõpilastele teisest õppeaastast.

Õigeusu õppetooli loengud toimuvad tavaliselt kuni 3-päevaste sessioonidena (esmaspäevast kolmapäevani) sagedusega kord kuus Tallinnas, Wismari 32. Ülejäänud EELK UI poolt läbiviidavad loengud toimuvad kord kuus 4-päevaste sessioonidena (kolmapäevast laupäevani) Tallinnas, Pühavaimu 6. Konkreetne ajakava on leitav õppeaasta akadeemilisest kalendrist.

ÕPPEMAKS

Õppemaks on 2690 eurot õppeaastas (269 eurot kuus, sept. 2023 – juuni 2024).

Eesti Apostliku-Õigeusu kiriku liikmetel on võimalik saada õppemaksu soodustust 25%

VASTUVÕTU INFO

Usuteaduse rakenduskõrgharidusõppesse astumise eelduseks on riiklikult tunnustatud keskhariduse või sellele kvalifikatsiooni olemasolu. Sisseastumisdokumente õigeusu õppesuunale võetakse vastu iga kahe aasta tagant (2023, 2025, 2027 jne.) augustis.

Täpsem vastuvõtu info leiad EELK UI kodulehelt.

ERIALAÕPE

Juba kõrghariduse omandanud isikutel on võimalus läbida ka vaid õigeusu ained (60 EAP) erialaõppena. Antud programmi läbimisel omistatakse lõpetajale EAÕK TI kiriklik diplom, mis annab võimaluse ka EAÕK vaimulikuks saada. Erialaõppe kursus on tasuline. Täpsem info: seminar@eoc.ee.