Avaleht/Sisseastujale

Sisseastujale

ÕPINGUD

EAÕK Teoloogiline Instituudi (EAÕK TI) peamine ülesanne on õigeusu teoloogilise hariduse andmine nii EAÕK-s kui ka Eesti ühiskonnas laiemalt. Kuna EAÕK TI näol pole hetkel veel tegemist riiklikult atesteeritud kõrgkooliga, tegutsetakse teoloogilise kõrguhariduse andmisel koostöös EELK Usuteaduse Instituudiga.

EELK Usuteaduse Instituudi usuteaduskonnas saab spetsialiseeruda õigeusu teoloogiale usuteaduse rakenduskõrghariduse õppekaval. Õpe vältab 3 aastat (180 EAP), millest 60 EAP-d moodustavad EAÕK TI poolt hallatava õigeusu õppetooli eriala ained. Ülejäänud õppekava üldõppeainete andmise eest vastutab EELK Usuteaduse Instituut. Spetsialiseerumine õigeusu teoloogiale algab õigeusu õppetooli üliõpilastele teisest õppeaastast.

Õigeusu õppetooli loengud toimuvad tavaliselt kuni 3-päevaste sessioonidena (esmaspäevast kolmapäevani) sagedusega kord kuus Tallinnas, Wismari 32. Ülejäänud EELK UI poolt läbiviidavad loengud toimuvad kord kuus 4-päevaste sessioonidena (kolmapäevast laupäevani) Tallinnas, Pühavaimu 6. Konkreetne ajakava on leitav õppeaasta akadeemilisest kalendrist.

ÕPPEMAKS

Õppemaks on 2220 eurot/õppeaastas. Õppemaksu tasutakse arve alusel 10 osas septembrist-juunini 222 eurot/kuus. Eesti Apostliku-Õigeusu kiriku liikmetel on võimalik saada õppemaksu soodustust 25% – selleks tuleb esitada oma koguduse vaimuliku ametlik soovituskiri õppimiseks EELK Usuteaduse Instituudis ja täita igal õppesemestril vähemalt 75% ettenähtud õppemahust. Soodustuse olemasolu hinnatakse iga õppesemestri alguses. Esimese õppeaasta sügissemestril piisab soodustuse saamiseks vaimuliku soovituskirjast.

VASTUVÕTU INFO

Usuteaduse rakenduskõrgharidusõppesse astumise eelduseks on riiklikult tunnustatud keskhariduse või sellele kvalifikatsiooni olemasolu. Sisseastumisdokumente õigeusu õppesuunale võetakse vastu iga kahe aasta tagant (2020, 2022, 2024 jne.) augustis.

Sisseastumisdokumente saab esitada ka e-posti teel saates digiallkirjastatud dokumendid dekanaat@eelk.ee aadressil või hoopis posti teel saates dokumendid aadressile Dekanaat, EELK Usuteaduse Instituut, Pühavaimu 6, 10123 Tallinn.

Sisseastumisel tuleb esitada:

a) Avaldus (vabas vormis);

b) keskkooli või teise taseme kutsehariduse lõputunnistus;

c) elulookirjeldus;

d) 2 fotot (3×4);

e) passi või ID-kaardi koopia;

f) EAÕK koguduse vaimuliku kirjalik soovitus, kui taotletakse õppemaksu soodustust.

Täpsema info avalduse ja sisseastumiseksamite osas leiad:

http://ui.eelk.ee/sisseastujale/sisseastujale-rkh-ope.html