Avaleht/Teoloogiline Instituut/Antiookia ja kogu Ida patriarhi üleskutse

Antiookia ja kogu Ida patriarhi üleskutse

Antiookia ja kogu Ida patriarhaadi üleskutse 24. septembril 2013

Sõjalised operatsioonid laienevad meie armastatud Süürias. Inimene on see, kes tasub tragöödia hinna. Igal pool kodumaal on näha laastamist ja varemeid. Ja inimene on see, kes kannatab. Ta on oma kodust välja aetud. Tal on janu. Tal on nälg. Kus ta ka ei oleks ja kuhu ta ka ei läheks, igal pool saavad eluks vajalikud põhiressursid otsa. Käimasolevast tragöödiast on üht episoodi hetkel näha Maaloula linnas ja seal asuvas Püha Tekla kloostris, mis on ühest küljest palverännakute koht ja annab tunnistust alates esimestest sajanditest katkemastust kristluse kohaolust ning teisalt ühendab ühe kodumaa lapsed, milline ei oleks ka nende religioosne kuuluvus.
Maaloula linna Püha Tekla kloostril, mis on kõiki süürlasi puudutav kultuuri jälg ja kogu inimkonna tsivilisatsiooni pärand, on käes rasked ajad. Klooster asub tulevahetuste ristteel ja seetõttu on kloostri varustamisest saanud ülimalt riskantne ja ohtlik ettevõtmine. Viimati sai tulevahetuses kannatada kloostri elektrigeneraator ja seetõttu ei ole tagatud enam ka kloostri veevarustus, mis häirib kloostri igapäevaelu.
Me oleme täielikult teadlikud, et kloostri olemasolu selles piirkonnas on üleskutse armastusele, rahule ja vennalikkusele ühe kodumaa laste vahel. Me jääme siia, et anda tunnistust armastusest oma kodumaa ja selle kõikide laste vastu ning et väljendada meie täielikku keeldumist vägivallast ja selle tagajärgedest nii inimestele kui kogu maale.
Seega teeme me ametliku ja kiire üleskutse Süüria Punase Poolkuu, rahvusvahelise Punase Risti ja kõikide riiklike ja mitteriiklike abiorganisatsioonide poole, et nad viivitamatult aitaksid varustada kloostri elanikke – nunnasid ja orbudekodu lapsi –  kokku neljakümmet inimest, et nad saaksid jääda kloostrisse ja oma linna ja kuuluda sellele maale, mida me armastame.
Tahame ühtlasi kõikide südametunnistusele panna viivitamatult loobuda verevalamisest ja hoiduda igasugusest vägivallast. Vägivald hävitab ka kultuuripärandit, mis Süüria väärikusest ja selle erilisest kohast maailma ajaloos tunnistust annab – hoidkem oma kultuuri ja ärgem laskem sellel hävida. Me kordame oma üleskutset kõikidele selle maa inimestele, et dialoog on ainus võimalus konflikte lahendada, et austada inimest ja hoida ning kaitsta tema vabadust ja väärikust.
Neil raskeil päevil palvetavad kõik Antiookia kiriku ustavad südamed Püha Tekla poole, kelle nimepäeva me tähistame. Palume, et ta hoiaks Maaloulat ja võtaks oma kaitsva tiiva alla kloostri, selle nunnad ja orvud. Et Jumal kaitseks Maaloulat, Süüriat ning kogu maailma ja saadaks kõikjale oma rahu lained.

Foto: Wikipedia, Jean Parisot

Püha Tekla klooster Maaloulas