Avaleht/Üldinfo

Üldinfo

EAÕK Teoloogiline Instituut (EAÕK TI) on asutatud Tallinna ja kogu Eesti kõrgestipühitsetud metropoliit Stefanuse poolt 2002. aastal Tallinnas (2002-2018 kandis nime Püha Platoni Seminar). Algselt korra kuus ning vabas vormis toimuvate loengupäevadega jõuti 2014. aastal koostööni EELK Usuteaduse Instituudiga (EELK UI), kus kõigil soovijatel on nüüdsest võimalik omandada teoloogilist rakenduskõrgharidust (RKH) spetsialiseerumisel õigeusu teoloogiale.

EAÕK Teoloogilise Instituudi poolt läbi viidav EELK UI õigeusu õppetooli õppesuund on sobiv just neile,
1. kes soovivad tulevikus saada EAÕK vaimulikuks või hästi ettevalmistatud kirikutöö tegijateks õigeusu kirikus;
2. kes soovivad koguduse liikmetena sügavamalt tundma õppida õigeusu püha pärimust;
3. või kes lihtsalt huvituvad idakristlikust mõttelaadist ja teoloogiast.

Õigeusu eriala valinud üliõpilasel on võimalik osa saada inspireerivatest loengutest, mida annavad nii kohalikud kui ka välismaa õppejõud, kellest paljud on oma ala akadeemilised tipud. Lisaks baasteadmistele võimaldab EAÕK Teoloogiline Instituut parimatel üliõpilastel soovi korral jätkata oma magistriõpinguid stipendiaatidena ka välismaa õigeusu õppeasutustes.

Instituudi loengud on avatud ka vabakuulajatele.

KONTAKT
Aadress: Wismari 32, 10136 Tallinn, Eesti.
E-post: seminar@eoc.ee
Tel: +372 5347 9453