Kristuse ingel, mu püha kaitsja ja mu hinge ja ihu varjaja,
anna mulle andeks kõik patud, mida ma sel päeval olen teinud,
ja päästa mind kurja vaenlase kavalusest, et ma ühegi patuga oma Jumalat ei pahandaks.
Palu minu, patuse ja vääritu teenija eest, ja tee mind kõlblikuks kõigepühama Kolmainu Jumala,
minu Issanda Jeesuse Kristuse Ema ning kõigi pühade armu ja heldust saama.

Aamen.

 

Ikoon: Pinterest