Avaleht/Uncategorized/17. septembril 2016 austati Varstus kohalike pühakute-uusmärtrite mälestust

17. septembril 2016 austati Varstus kohalike pühakute-uusmärtrite mälestust

17.septembril pühitseti Varstus meie uusmärtrite Theodor ja Anna Petai mälestusmärk. Kohale olid saabunud külalised üle Eesti eesotsas meie kõrgestipühitsetud metropoliit Stefanusega. Päeva algas jumaliku liturgiaga kohalikus 1855.a. ehitatud Mõniste-Ritsiku Ristija Johannese kirikus, kus teenisid ülempreestrid Andreas Põld, Aleksander Sarapik ja preester Justinus Kiviloo. Päevakohase kõne pidas pühakojas isa Aleksander. Päev jätkus kiriku ja kalmistu vahelisel platsil asuva mälestusmärgi avamisega. Kuna pühade märtrite hauakohta ei ole teada ja nende mälestus on jäädvustatud vaid kohaliku kalmistu pereplatsi kenotaafile, otsustas initsiatiivgrupp, mille eesotsas perekond Tereping, jäädvustada kohalike pühakute auks mälestuskivi koos infotahvliga kolmes keeles, kus on lühidalt kirjas nende elulood ja selgitatud nende märterlust-kannatamist usu eest. Üritusel viibisid, süütasid küünlad, asetasid mälestusmärgi ette pärjad ja lilled ürituse suurtoetaja Varstu valla, Kaitseliidu, Noorkotkaste ja Kodutütarde esindajad, pühade Theodori ja Anna tütar Maret Schultz oma perega, sõbrad ja koguduserahvas. Pärast palveteenistust ja mälestuskivi õnnistamist võtsid sõna korraldate poolt Avo-Rein Tereping, Vallavolikogu esimees Ale Sprenk ja märtrite lapselaps Uno Schultz. Kirikuvanem Oleg Tereping koos oma perega aitas, et nii jumalateenistus kui kõik eelnev ja järgnev kulgeks laitmatult. Mälestuspäev jätkus lähedaste koosviibimisega Rõuges Ööbikuoru Villas restoranis Andreas.

Pühad Varstu märtrid Theodor ja Anna, paluge Jumalat meie eest!

Isa Andreas 

Piltide autor Toomas Nigola