Avaleht/Uncategorized/Metropoliit Stefanuse puu ja pink Kadrioru pargis

Metropoliit Stefanuse puu ja pink Kadrioru pargis

22.07.2020 õnnistati Kadrioru pargis Eesti Apostlik Õigeusu Kiriku ülipühitsetud metropoliit Stefanuse 80. sünnipäevaks puu ja pink.

Metropoliit Stefanuse kõne puu õnnistamisel:

Lugupeetud Kadrioru pargi juhataja Ain Järve,

kallid arhonid,

armsad vennad ja õed Kristuses!

Südames väga ülevad tunded võtan vastu minu hiljutiseks kaheksakümnendaks sünnipäevaks kingitud pärnapuu, mille sugujuured ulatuvad Ameerika kirdeossa. Soovin tänada kõiki, kes selle kauni päeva ning kingi on korraldanud. Puuna puudutab ta oma ladvaga taevalaotust ja juurtega hoiab tugevasti kinni maast ning okstega, mis on kui käed, embab ta kaunist ümbruskonda, kuhu on istutatud. Ma soovin veel lisada, et « ta on loodud ja moodustatud Püha Vaimu nähtamatutest osakestest ja muutunud jumalikuks ning neid ei saa enam Pühast Vaimust lahutada » (1). Selle puu peamine ülesanne on endas ühendada loodu oma jumaliku Loojaga.

Püstloodis kasvavana, otsekui lülina taeva ja maa vahel, on puul piibli järgi eriline osa inimese suhetes Jumalaga. Siin võib veel lisada, et soojadel maadel pakub ta meile oma varjuga värskendust ja kosutust. Puud pakuvad ka ideaalset kohtumispaika, nagu see juhtus Aabrahamiga, kes kohtas kolme salapärast külalist just Mamre tammikus (2). Seda sellepärast, et puu ei kuuluta õpetusi ega anna juhiseid. Tema ainus ülesanne on kuulutada ja hoida elu kõige olulisemat seadust – puhkedes kevadel õide, küpsena suvel, kandes sügisel vilja ning jäädes talvel raagu jutustab ta meile elu salasust. Just seetõttu on inimesed juba ammustest aegadest kasutanud puud kujundina, mille abil mõtiskleda elu põhiküsimuste üle (3).

Pole üllatav, et ma siinkohal toon välja selle kauni tsitaadi psalmist : « Õnnis on inimene…kel hea meel Issanda Seadustest… Siis ta on otsekui puu, mis on istutatud veeojade äärde, mis vilja annab omal ajal ja mille lehed ei närtsi; ja kõik, mis ta teeb, läheb korda” (4). Nagu puul on vaja juuri, mis on istutatud viljakasse pinnasesse, on ka meil vaja oma sügavaid juuri. Nendeks juurteks meie jaoks on usk Jumalasse. Üksnes seeläbi saavutame kindluse, mis lubab meil sirutuda kõige kõrgema poole, et vastu võtta jumalikku valgust ja saame vajalikku jõudu pidamaks vastu meie elu katsumuste tuultele.

Palugem Issandat:

Issand, Kõigevägevam Isa, igavene Jumal, Sina, kes Sa andsid meile oma ainusündinud Poja, meie Issanda Jeesuse Kristuse nagu puu, mis istutati Sinu Kogudusse, me palume sind : õnnista seda pärnapuud, katku Sinu Püha Vaim seda puud päev-päevalt oma auhiilgusega, nii et kõik, kes seda puud näevad, täituksid siirast soovist olla sarnaselt selle puu okstega otsekui Issanda Jeesuse Kristuse elavad oksad, Tema kõige pühama ja puhtama Ema ning kõigi pühade palvetel. Aamen !

+Stefanus, 

Tallinna ja kogu Eesti metropoliit

22.07.2020

– – – – – – – – – – –

  1. Tundmatu autori jutlus 4. sajandist
  2. Puu piiblis- Õigeusu Maailm, 1.08.2019 : 1 Ms 18, 1-16
  3. Isa Samson : Puu piiblis ja kiriku isade jutlustes « Maa talupoegade päevad » 18.02.2010
  4. Psalm 1, 2-3

Fotod: Gennadi Baranov