Avaleht/Uncategorized/27 miljonit last on eemal koolipingist

27 miljonit last on eemal koolipingist

“27 miljonit last, kes tulevad konfliktipiirkondadest ja sõjakeeristest ei käi koolis”, nii selgub Unicefi koostatud ettekandest, mida tutvustati ÜRO peaassambleel.

Raportist tuleb välja, et vähem haridust saanud pagulaste ja põgenike lastel on suurem risk saada halva kohtlemise osaliseks kui teistel lastel.

Ettekande kohaselt pidid 2015. aastal ligi 50 miljonit last kodust lahkuma kas vägivalla või ebakindluse tõttu.

Põgenike lastel on viis korda suurem oht jääda koolist kõrvale kui teistel lastel.

Ainult 50% pagulaslastest käivad algklassides ning vähem kui 25% lastest käib põhikoolis.

Vanemad, kes soovivad oma lapsi vastuvõtva riigi kooli panna, on mõnikord silmitsi probleemidega, mis võivad tekkida nii keelebarjäärist kui ka kultuuride vahelisest erinevusest.

Samuti põhjustavad probleeme riikidevahelised erinevad koolisüsteemid.