Tema Pühadus Oikumeeniline patriarh Bartolomeuse kõne Kairos toimunud rahvusvahelisel konverentsil, mis oli pühendatud rahule (27. aprill 2017):

https://www.oikoumene.org/en/resources/documents/other-meetings/religions-and-peace-address-of-his-all-holiness-ecumenical-patriarch-bartholomew/view