3. mail tähistas Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Stefanus oma 20. aasta möödumist oma seadmisest Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku esikarjase pühale istmele.

Hommik algas Tallinna Issanda muutmise peakirikus jumaliku liturgiaga ning seejärel toimus vastuvõtt Tallinna botaanikaaias. Kohale olid tulnud lisaks teistele kallitele külalistele meie õigeusu vennad Soomest, sh. peapiiskop Leo ning Eesti Kirikute Nõukogust.

Külalistele laulsid ja pakkusid meelelahutust lauljad Kihnust, Setumaalt ning Vändrast.

Suur tänu kõigile osalejatele ning palju aastaid meie kallile metropoliidile!

Fotod: Gennadi Baranov.