Inimesearmastaja Valitseja, lase meie südames paista jumalatundmise puhas valgus ja ava meie vaimusilmad Sinu evangeeliumi õpetuse mõistmiseks.
Istuta meisse ka Sinu õndsate käskude kartus, et me rõhuksime maha kõik lihahimud ja elaksime vaimulikku elu, mõeldes ja tehes kõike Sulle meelepärast.
Sest Sina, Kristus Jumal, oled meie hingede ja ihude valgus, ja Sulle koos Sinu alguseta Isa ja Sinu kõige pühama, hea ning elavakstegeva Vaimuga anname meie au nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.