Avaleht/Uncategorized/ANDRUS ANDREASE DIAKONIKS PÜHITSEMINE

ANDRUS ANDREASE DIAKONIKS PÜHITSEMINE

Kallid vennad ja õed Kristuses!

Täna on meie kirikus püha. See on Jumalaema, pühima Neitsi Maarja, uinumise püha, ning samuti on täna meie uue diakoni pühitsemine. Neitsi Maarja palge ees ei saa temast lihtsalt teenijat, kes teeniks Kristust vähese entusiasmiga, vaid teenija, kes teeb kõik, et täita oma õpetaja, Issanda Jeesuse tahet.

Õigeusu kirik armastab eriliselt Jumalaema. Kirik näeb temas meie kõige kindlamat ja ehedamat lootust. Ta on meie tugi, meie kaitse, meie vägev eestkostja oma Poja juures oma palvetega. Just seepärast palvetame me tema poole kui „kõige pühama poole maailmas, ustavate lootuse ja kaitsja poole“ ja me teeme seda lakkamatult, et ta ei jätaks meid ilma oma emalikust armastusest.   

Ma sooviksin teile jutustada ühe väikse loo, et teile näidata, milline on meie tõeline side Temaga. Side, mis põhineb täielikul usaldusel.

Püha Peetrus, kelle käes on paradiisi ukse võtmed, läheb Kristuse juurde ning ütleb: „Issand, ma olen suures segaduses. Iga õhtu luban ma kümme inimest paradiisi sisse ja siis keeran ukse lukku, kuid hommikuti, kui ma neid jälle üle loen, siis on kolm inimest juures. Kuidas on see võimalik“?

Kristus küsib vastu, et kas Peetrus on ikka kindel, et ta paneb paradiisi uksed ikka korralikult kinni.

„Jah, Issand, ma olen täiesti kindel“. Jeesus vaatab Peetrust muigel näoga ja ütleb: „Ole tähelepanelik, sellel peab kindlasti selgitus olema“.

Mõned päevad hiljem läheb püha Peetrus jälle Kristuse juurde. Ta ütleb vaiksel häälel: „Issand, mul on vastus olemas, selle taga on Sinu Ema. Kui mina panen paradiisi uksed lukku, siis Tema ronib paradiisi müürile ja aitab üle müüri sisse need, kes tema poole oma käed sirutavad“.

Jah, Maarja ronib paradiisi müürile, et meil käest kinni võtta ning enda juurde tõmmata, aidates kaasa nii meie päästele. Meie suhe püha Neitsi Maarjaga põhineb lootusel ning on kahetasandiline. Eelkõige on see meie lootus, sest tema tõi maailma Kristuse, kes oma sünniga andis tähenduse iga inimese elule. Teiseks on see meie endi lootus, sest kõike seda, mida iganes me palume, kõike seda, mida iganes me soovime, kõike seda, mida iganes meil vaja on ning kõike seda, mida me soovime saavutada, seda kõike saab tema meile anda. Ta on meie lootus, sest ta on alati valvel, et kuulda meie hingesoove ning nagu hellust täis emale kohane, neid ka täita.

Eelkõige kutsub Neitsi Maarja meie hinge ja südant Kristusega ühinema. Mu kallis Andrus, Sinu diakoniks olemise aega tuleks eelkõige võtta kui aega, mil me õpime olema Jumalale ja kirikule kuulekad, ega lase ennast haarata kiusatusest panna oma soovid ette neist, mida Jumal ja Püha Vaim meilt nõuavad.

Maarja ütles peaingel Kaabrielile: „Vaata, siin on Issanda teenija, sündigu mulle sinu sõna järgi“ (Lk 1,38). See täielik ja suurejooneline pühendumine Issandale, mida kuulutab kõige püham Neitsi Maarja, käib täna ka Sinu kohta, mu kallis Andrus. Teisiti öeldes, kutsub see sind ülesse muutma oma olemist nii, et paremini kõndida sellel uuel teel, mille Jumal on Sulle valinud ning mille järgimine saab sinu ainsaks elusooviks.

Sellel on ka nimi: meeleparandus (metanoia). Mitte pealiskaudne meeleparandus, vaid tõeline ning siiras meeleparandus, millega kaasneb käitumise muutus. Nüüdsest alates osaled Sa otse selles uues tärkavas elus oma aktiivse osalemisega Kõigekõrgema altaril, et Sa oleksid hästi ettevalmistatud täitmaks kõikides asjades Jumala tahet. Ütle endale, et tõeline sulane ei tõrju ega sea kahtluse alla oma õpetaja korraldusi.

Armas Andrus!

Sa võtad vastu oma diakoniameti Jumalaema armastava pilgu all, täna, tema uinumise päeval. Olgu ta Sinu alatine abi, olgu ta Sinu teejuhiks Jumala käskude täitmisel, nende käskude täitmisel, mida tema ise oma eluajal ustavalt ning alandlikult täitis, nii nagu Antiookia püha Ignaati soovitas: „Parem vaikida ja olla, kui kõnelda ja mitte olla“. Käi meie pühima Neitsi Maarja jälgedes, või ka tema kõrval, selleks, et meie taevane Õpetaja, Neitsi Maarja poeg, Päästja Kristus, võtaks Sind Sinu viimasel päeval vastu mitte kui sulast, vaid kui sõpra.

Aamen.

+Stefanus, 

Tallinna ja kogu Eesti metropoliit 

14.08.2022

Fotod: Inga Heamägi