Avaleht/Uncategorized/Avalike jumalateenistuste keeld märtsikuus

Avalike jumalateenistuste keeld märtsikuus

Saime Vabariigi Valitsuse korralduse nr 97 26. veebruarist, millega koroonataudi piiramise abinõude seas muuhulgas keelatakse märtsikuu lõpuni avalikud jumalateenistused ja talitused. Korraldust peame ka meie oma kirikus järgima.

„Avalikud jumalateenistused ja teised usulised talitused sisetingimustes ei ole lubatud, kuid samas ei ole keelatud isikutel ise kirikus viibida individuaalseks palvetamiseks või muid usulisi talitusi läbi viia. See tähendab, et organiseeritud tegevust ei tohi sellel perioodil läbi viia. Näiteks on lubatud matusetalituste läbiviimine koos lähedastega, kuid sellisel juhul tuleks arvestada nakkusohu vähendamiseks 2+2 põhimõtet ning kanda maski.“ (Korralduse seletuskirjast).

Praktikas tähendab see meie jaoks järgmist:

1. Nagu ka läinudkevadise eriolukorra ajal peame ära kõik olulisemad jumalateenistused, kuid kirikuuksed jäävad kinni. Kirikus tohivad üldjuhul olla vaid vaimulikud, altariteenrid, lauljad ja lugejad. Samuti võivad kirikus olla inimesed, kes tegelevad võimaliku videoülekande edastamise või salvestamisega ja muud vastutavad isikud.

2. Kuna individuaalsed talitused, sh. armulaua jagamine, on lubatud, võib läbimõeldult kutsuda lisaks lauljatele jt. kirikusse ühe isiku või ühe perekonna. Soovitatavalt võiks piiranguaja (mis paraku võib kesta kauem kui üks kuu) jooksul kutsuda nõnda inimesi teenistustele roteeruvalt, arvestades ka ennepühitsetud andide liturgiaid, nii et võimalikult paljud saaksid osa pühast armulauast.

Ülejäänutele, kes soovi avaldavad, peab jagama armulauda individuaalses korras, näiteks leppides kokku aja pärast jumalateenistust. See võiks toimuda u. kümneminutiliste vahedega tulijate vahel, et vältida suurema hulga kogunemist. 

3. Armulauda jagamise põhipunktid:

Pühade andide jagamisel kasutame ainult liturgilisi lusikaid (võib kasutada kaht, millest üks on leos ajal, kui preester annab teisega armulauda). Pärast iga jagamist pannakse lusikas esiteks piiritusse, seejärel kuuma vette, kusjuures kokku peab lusikas olema neis vedelikes vähemalt minuti. 

Armulaualised peavad tulema karika juurde kahemeetriste vahedega. Neil tuleb paluda avada suu hästi ja kallutada pead natuke kuklasse, et pühi ande võiks anda ilma limanahku puudutamata. 

Pealejoomist ei jagata, küll aga peab sobivasse kohta panema taldriku kirikuleivaga, millest igaüks ise võib võtta.

Ei tohi unustada, et paastuajal võime teenistusi pidada ka nädala keskel, ennepühitsetud andide liturgiat: kas üks kord nädalas, kolmapäeval või reedel või kaks korda nädalas (kolmapäeval ja reedel). See peaks andma võimaluse inimestele saada armulauda. Seda loomulikult vastavalt preestrite võimalustele.

4. Endiselt kehtib keeld pidada ka selle piiratud seltskonnaga pärast jumalateenistust kohvilauda vms. kogunemisi.

5. Talituste kohta kehtib reegel, et üldjuhul tohib kirikus või kabelis olla kuni kümme inimest. Kõik peavad kandma maski ja hoidma teistega vahemaad. 

6. Nagu varem, nii on loomulikult ka praegu keelatud suudelda ikoone, risti, vaimuliku kätt jne. Käsi peab kirikusse tulles desinfitseerima käsi ja järgima muid ohutusnõudeid. Pärast teenistusi tuleb hoolikalt puhastata kõik teenistusel kasutatud vahendid. 

Soovin kõigile õnnistatud suure paastu algust ja kannatlikkust neis praegustes oludes!

 +Stefanus,

Tallinna ja kogu Eesti metropoliit