Avaleht/Uncategorized/Diakonipühitsus Pärnu Issandamuutmise katedraalkirikus

Diakonipühitsus Pärnu Issandamuutmise katedraalkirikus

Pühapäeval 27. novembril 2022 sai Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik uue diakoni.

 Pärnu ja Saare piiskop Aleksander pühitses pühapäevasel liturgial lugeja Tanel Kulbase diakon Taanieliks.

Diakon Taaniel on sündinud 13. novembril 1970 Tallinnas. Lapsepõlv möödus Pärnus, kooliaeg aga Tallinnas, Tallinna 7. ja 55 Keskkoolis. Haridustee jätkus Tallinna Merekolledžiks, Tallinna Tehnikaülikoolis, Soome Lennuameti koolituskeskuses (selleks oli vaja läbida täiendavalt Tartus eralenduri koolitus), ärijuhtimise erialal Tallinna Tehnikaülikoolis ja samal erialal Tartu Ülikooli Avatud Ülikoolis. 

Õpingutega EELK Usuteaduste Instituudi usuteaduse rakenduskõrgharidusõppe õigeusu teoloogia erialal alustas ta sügisel 2022.

Töötanud on ta lennuliikluse juhtimise alal õppejõuna, koolitajana, instruktorina ja konsultandina, osaühingu „Lennundusprojektid” juhatajana, Lennuliiklusteeninduse Aktsiaseltsi lennujuhtimisosakonna juhataja asetäitjana, aga ka Tallinna lahel ja Põhjamerel erinevatel Hollandi laevadel. Praegu annab leiba ja leivakõrvast töö Transpordiametis lennuväljade ja lennuliiklusteeninduse vaneminspektorina.

Kodukoguduseks on Taanielil noorest põllvest saadik Pärnu Issandamuutmise kogudus. Ristitud 1987. aastal, leeripäev 9. juulil1989. Alates 2019. aastast on ta järjekindlalt osalenud Pärnu kiriku jumalateenistustel: kannatliku jälgijana, korrektse lugejana, nüüd Jumala suuremaks auks ja Kiriku kasuks ustava diakonina. 

Issand andku uuele pühitsusastmele tõusnud teenijale tugevust ja õnnistusrohket tegevust paljudeks aastateks!

Ülempreester Ardalion Keskküla

Pärnu Issandamuutmise kogudus