Avaleht/Uncategorized/Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku 2018. aasta Täiskogu

Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku 2018. aasta Täiskogu

Eile, 19.06.2018, toimus Tallinna Issandamuutmise peakirikus korraline EAÕK Täiskogu.

Koosolek toimus väga positiivses õhkkonnas. Päeva alustati metropoliidi juhtimisel liturgiaga ning seejärel loeti ette Konstantinoopoli oikumeenilise patriarhi läkitus, kus meie patriarh juhtis tähelepanu ka Eesti Vabariigi 100. aastasele sünnipäevale: “Täiskogu päevakord algas tänavu täitunud sada aastat Eesti Vabariigi väljakuulutamisest ning on tähtis pöördepunkt mitte üksnes Eesti riigi teekonna ja kujunemise ning ülla ja vaga eesti rahva vaba elu jaoks, vaid ka kohaliku kiriku jaoks, keda helde Jumal õnnistas sellega, et see leidis Konstantinoopoli Emakirikus oma kanoonilise kaitsja ning eestseisja. Seepärast kutsume üles teid kõiki, Teie armsat Ülipühitsetust ja Teid ümbritsevaid ülemkarjaseid, samuti vagasid vaimulikke ja Kristust armastavat rahvast, tähistama pidulikult seda eesti rahva verstaposti kohaste tegude ja kõnedega ning võtma osa riigi ja kohalikkude võimude korraldatud piduüritustest”.

Ta lisas ka, et meie, kõik õigeusklikud, kuulume ühte ihusse, mille pea on Kristus. Hoolimata iga rahva kohalikest pärimustest, kuulutame me sama õiget usku, järgime sama püha Pärimust, samu pühi kaanoneid, peame sama jumalikku liturgiat, mis on Kristuse ihu ja vere osaduse suurim salasus. Mistahes kõrvalekaldumine neist asjust loob segadust, võltsib õigeusu mõtteviisi ning kahjuks viib meid ka eemale üheainsa, püha, kogumaapealse ja apostliku Koguduse tõest ja ehtsusest.

Samuti loeti ette ülipühitsetud metropoliit Stefanuse läkitus, mille leiab terviktekstina siit:

http://www.eoc.ee/nadala-jutlus/metropoliit-stefanuse-kone-eaok-taiskogul-2018/

Pärast läkituste ettelugemist liiguti edasi Täiskogu päevakorraga ning päeva  esimeses pooles arutati kiriku administratiivtööd puudutavaid küsimusi ning võeti vastu eelmise aasta majandusaruanne ning käesoleva aasta kiriku eelarve. Kõik otsused võeti vastu suure häälteenamusega. Samuti valis ning kinnitas EAÕK Täiskogu kolm uut Kirikuvalitsuse liiget: ülempreester Ardalion Keskküla, ülempreester Aleksander Sarapik ning Sofia Kirsimaa.

Tauri Tölpt tegi ettekande Püha Platoni Seminari õppeaastast ning teatas, et ka selle aasta sügisel on võimalik uutel üliõpilastel oma õpinguid meie seminaris alustada.

Päeva teises pooles kuulati ettekannet Noorte Liidu tegemistest ning ülempreester Mattias Palli rääkis ülevaatlikult teenimisest ja kuulutustööst kogudustes.