Avaleht/Uncategorized/Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku Täiskogu 10.06.2016

Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku Täiskogu 10.06.2016

10. juunil 2016 toimus Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku Täiskogu, mis juba traditsiooniliselt tuli kokku Tallinna Issanda Muutmise Peakirikus.

Täiskogu algas meie Pühima patriarhi Bartolomeuse tervitusega ning seejärel kuulati meie kõrgestipühitsetud metropoliit Stefanuse avakõne.

Täiskogu esimeses poole kõneles audiitor konsolideeritud 2015. aasta majandusaasta aruandest, mis seejärel kinnitati. Järgmisena kinnitati 2016. aasta eelarve ning valiti uued Kirikuvalitsuse ja revisjonikomisjoni liikmed.

Uue Kirikuvalitsuse koosseis on: Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Stefanus, Tartu piiskop Eelija, Pärnu ja Saare piiskop Aleksander, ülempreester Andreas Põld, preester Miikael Raissar, diakon Ignatios Rand, Enn Rand, Martin Toon, Viljo Vetik.

Revisjonikomisjoni kuuluvad: preester Aabraham Tölpt, Merik Ivask ning Heikko Kivihall.

Päeva teises pooles esitleti meie ülempreester Mattias Palli uut raamatut “Õigeusu nimi” ning seejärel anti sõna Liina Eekile, kes tutvustas oma uurimustööd “Eestikeelsete õigeusu vaimulike haridus ja usuõpetuse andmine õigeusu kirikus”.

Seejärel kõneles EELK Usuteaduste Instituudi õigeusu õppetooli koordinaator Tauri Tölpt Püha Platoni ja UI õigeusu õppetooli tööst ning ettekanded lõpetas isa Aabraham, kes tutvustas meile sellel suvel toimuvaid laagreid ja Noorteliidu tööd üldisemalt.

Täiskogu lõppes ühise lõpupalvega.