Avaleht/Koguduste uudised/Eesti uusimate märtrite mälestuse austamine

Eesti uusimate märtrite mälestuse austamine

20. augustil 2019 tähistas Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik Tartu ja Petseri piiskopmärtri Peetri ja tema kaaskannatajate: arhimandriit Aliipi, ülempreester Vladimiri, preestrite Leonidi, Johannese ja Serafimi, kirikuteener Aleksandri ja kooliõpetaja Andrese mälestust. Need Eesti uusimad märtrid surmati või hukkusid vangilaagrites aastatel 1944 kuni 1955. Nende ühiseks mälestuspäevaks on seatud 20. august, piiskopmärter Peetri taevane sünnipäev.
Armurikka mälestuspäeva eelõhtul toimus pidulik vigiilia EAÕK Tartu Jumalasünnitaja uinumise (Uspenski) katedraalis. Teenistust juhatas Tartu pühitsetud piiskop Eelija, jutluse pidas ülempreester Tihhon Tammes.
Teisipäeval 20. jaanuaril kell toimus samas katedraalis pidulik piiskoplik ja sinodaalne liturgia, mida juhatas kirikupea Tallinna ja kogu Eesti kõrgestipühitsetud metropoliit Stefanus. Pärast püha evangeeliumi lugemist pidas jutluse Pärnu ja Saare pühitsetud piiskop Aleksander, teenistuse lõpus pärast märtrite auks koliva õnnistamist rääkis Eesti märtrite olulisusest ning kolmest möödunud aastasajal siin oma verega usust tunnistust andnud pühade märtrite – nii vaimulike kui ilmikute – koorist ka kirikupea ise. Esiteks on meil märtrid aastatest 1918-1919 eesotsas püha Platoniga, teiseks märtrid aastatest 1940-1941 ja nüüd on ka kolmas märtrite koor eesotsas piiskopmärter Peetriga arvatud pühade hulka ja lisatud Oikumeenilise Patriarhaadi kalendrisse.

Untitled

Fotol piiskopmärter Peeter