Avaleht/Koguduste uudised/Eesti uusimate märtrite mälestuse tähistamine Tartus

Eesti uusimate märtrite mälestuse tähistamine Tartus

Ei ole olemas suuremat armastust kui see,

et keegi jätab oma elu oma sõprade eest! (vt Jh 15:13)

20. augustil 2019 tähistameTartu ja Petseri piiskopmärtri Peetri ja tema kaaskannatajate: arhimandriit Aliipi, ülempreester Vladimiri, preestrite Leonidi, Johannese ja Serafimi, kirikuteener Aleksandri ja kooliõpetaja Andrese mälestust. Need Eesti uusimad märtrid surmati või hukkusid vangilaagrites aastatel 1944 kuni 1955. Nende ühiseks mälestuspäevaks on seatud 20. august, piiskopmärter Peetri taevane sünnipäev, mis on üksiti Eesti taasiseseisvumise päev.

Armurikka mälestuspäeva eelõhtu pidulik vigiilia algab esmapäeval 19. augustil kell 18:00EAÕK Tartu Jumalasünnitaja uinumise (Uspenski) katedraalis Magasini 1.

Teisipäeval 20. augustil kell 10:00algab samas katedraalis pidulik piiskoplik ja sinodaalne liturgia.

Kõik märtrite ja Jumala auks pühapidamise armastajad on lahkesti oodatud ja kutsutud!

Oma pühade, auliste ja hästivõidelnud märtrite palvetel Issand Jeesus Kristus elava Jumala Poeg heida armu meie peale. Aamen.

Untitled

Fotol püha piiskopmärter Peeter (Pähkel)