Avaleht/Koguduste uudised/Isa Timoteuse preestrikspühitsemine 10. novembril 2018

Isa Timoteuse preestrikspühitsemine 10. novembril 2018

Püha suurmärter Paraskeeva mälestuspäeval (vkj) 10. novembril 2018 pühitses Tartu piiskop Eelija Räpina Sakariase ja Elisabeti kirikus preestriks jumalakartliku diakon Timoteus (Tanel) Vasseli. Isa Timoteus hakkab teenima Mehikoorma Issandamuutmise koguduse eestseisjana ning võtab hooldada Mõniste-Ritsiku (Varstu) Ristija Johannese abikoguduse.

Vaimulikul rõõmupäeval oli Räpinasse kokku tulnud püha pidama hulk vaimulikke ning Räpina kiriku-kihelkonna rahvast, samuti isa Timoteuse sõpru ja lähedasi. Kaasa teenisid Pärnu ja Saare piiskop Aleksander, kes pidas ka jutluse suurmärter Paraskeevast ja märtrite antud tunnistuse olulisusest, Tallinna peapiiskopkonnast ülempreester Peeter Uibo, munkpreester Orenti, kelle juures isa Timoteus omal ajal veel gümnaasiumiõpilasena alustas kiriklikku teenimist lugeja ja lauljana, preester Afrat Laas, Pärnu ja Saare piiskopkonnast lisaks ülemkarjasele ka preester Toivo Treima ja diakon Ignatios Rand, ning lähemalt Tartu piiskopkonnast praost preester Stefan Fraiman, preester Vadim Rebase, protodiakon Svjatoslav Gorobtšuk, diakon Toomas Erikson ja munkdiakon Herman.

Äsjapühitsetud preester on töötanud Issanda viinamäel juba oma noorest põlvest saadik, kiites, austades, tänades ja õnnistades meie Jumalat, Loojat ja Lunastajat. Nagu talle ütles teenistuse lõpus Tartu piiskop Eelija, ootab isa Timoteust nüüd ees delikaatne ülesanne sõbralikult ja külalislahkelt vastu võtta ka need kaastöölised tema põlvkonnast, keda vaimuliku viinamäe Isand kutsub kuuendal, üheksandal ja üheteistkümnendal tunnil (vt Mt 20:1jj). Sest on tähelepandav, et kui Eesti Kirikus teenib palju kuuekümnendatel ja seitsmekümnendatel aastatel sündinud vaimulikke, siis kaheksakümnendad on seni tagasihoidlikult esindatud. Aga kindlasti ei jäta hea Issand ka seda põlvkonda hooletusse.

Andku Inimesearmastaja Valitseja äsjapühitsetud isa Timoteusele ja tema perekonnale armu, rahu, tervist, edenemist igas heas ettevõtmises ja hoidku neid palju õnnistusrikkaid aastaid!

Fotod: Lugeja Georg Borin