Avaleht/Uncategorized/KIRIKUISAD KRISTUSE VASTUVÕTMISEST TEMPLIS

KIRIKUISAD KRISTUSE VASTUVÕTMISEST TEMPLIS

Jumala Poeg tuli oma sulase juurde, et see annaks Talle üle preestriameti ja prohvetluse, mis oli tema hoolde usaldatud. Prohveti- ja preestriseisus anti Moosesele ja tema kaudu jõudis see Siimeonile. Siimeon oli puhas nõu, kes pühitses end, et mahutada kumbagi. Nõrkades savinõudes on peidus suured annid – annid, mille väärtust tuntakse, aga mis on paljudele liiga suured. Siimeon viis Issanda templisse ja andis Talle üle need kaks andi.

Süüria Efrem

 

Siimeon ütles: „…mu silmad on näinud Sinu päästet“… Jumala Poeg on meie, inimsoo, pääste. Ta toetab meid meie nõrkuses ja aitab meid välja segadusest, mida kiusatuses hinges sünnitavad.

Vasiili Suur

 

Kristuse salasus oli ette valmistatud enne maailma algust, ent sai ilmsiks „viimastel aegadel“. See oli valgus neile, kes pimeduses ja eksinuna olid langenud kuradi võimu alla. Need olid need, kes teenisid loodut Looja asemel. Kristus sai niisiis valguseks paganatele, kuid ka Iisraeli rahva auks. Sest isegi kui osa viimastest olid sõnakuulmatud, jäi ometi jäänuk, kelle Kristus päästis ja ausse viis. Nende seast olid uudseviljaks pühad apostlid, kelle hiilgus maailma valgustas.

Aleksandria Kirill

 

Õnnis Neitsi sai oma Poja kannatuste ajal tunda valu, millest ta lapsesaamisel oli pääsenud. Kui ta nägi, et temast sündinu, kelles ta oli ära tundud Jumala, hukati nagu kurjategija, kisti ta emasüda leinas lõhki – seda tähendab Siimeoni ennustus: „Ka sinu hingest peab mõõk läbi tungima“. Kuid ta kurbus andis maad ülestõusmise rõõmule, kui ta nägi, et lihas kannatanud Jumal tõsis ka surnuist.

Damaskuse Johannes

 

Maarja hingest tungis läbi mõõk – aga selle abil võeti ära teine mõõk, mis oli valvanud paradiisi väravaid Eeva üleastumisest alates.

Süüria Efrem

 

Hanna kujutab salaviisi Kogudust, mis on sellel maailma-ajastul otsekui lesk pärast oma Peigmehe surma. Ka tema lesepõlve aastad viitavad ajale, mille Kogudus siin ilmas Issandast kaugel elab. Kaheksakümmend neli on seitse korda kaksteist. Seitse tähendab maailma-aja terviklikkust, aga kaksteist apostlite õpetuse terviklikkust. Kes siis iganes üleilmses Koguduses pühendab kogu oma elu apostlite sarnaselt Jumala teenimisele, on nagu õnnis Hanna, kes teenis Teda kogu oma lesepõlve.

Imeline Beda