Avaleht/Uncategorized/Kirikukellad meenutavad suurriikide salasobingut 23. augustil kell 19.00

Kirikukellad meenutavad suurriikide salasobingut 23. augustil kell 19.00

Pühapäeval, 23. augustil kell 19 pannakse üle Eesti helisema kirikukellad, meenutamaks riikidelt iseseisvuse röövimisele aluse pannud kahe totalitaarse suurriigi salasobingu ning 50 aastat hiljem Nõukogude Liidu juhtidelt selle tunnistamist nõudnud Balti Keti aastapäeva.

„Tallinna linn tegi ettepaneku panna alus uuele MRP ja Balti Keti aastapäeva tähistavale traditsioonile,“ ütles abilinnapea Taavi Aas. „Hea meel on tõdeda, et algatusega on otsustanud ühineda nii Eesti Evangeelse Luteri Kirik kui ka Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik ning Rooma-Katoliku Kiriku Eesti Apostellik Administratuur. Ühtlasi on teatanud algatusega ühinemisest ka Läti ja Leedu luterlased. Loodetavasti ühineb selle Tallinna linnavalitsuse algatatud ettevõtmistega järgmisel aastal nii Eestis kui ka saatusekaaslasriikides veel mitmeid konfessioone.“

23. augustil 1989. aastal ühendasid ligemale kaks miljonit Balti riikide inimest käed ja moodustasid Tallinna, Riiat ja Vilniust ühendanud 600 kilomeetri pikkuse katkematu inimketi.

„Me ütlesime kogu maailmale, et tahame olla vabad ning osundasime MRP-le ja selle salaprotokollidele, mis pool sajandit varem viisid Balti riikide okupeerimise ja annekteerimiseni NSV Liidu poolt,“ ütles Aas.

„Kuigi nii nagu kogu Euroopa Liidus, tähistatakse 23. augustil ka Eestis kommunismi ja natsismi ohvrite mälestuspäeva, leidis Tallinna linnavalitsus, et Eesti rahva saatust nii jõuliselt muutnud sündmuste tähistamine vajaks veel mingit erilist, emotsionaalset rõhuasetust. Midagi, mis jääks kaikuma inimeste hinge ja südamesse,“ ütles Aas. „Sellest johtuvalt tegi Tallinna linnavalitsus konfessioonide juhtidele ettepaneku panna alus uuele traditsioonile – 23. augustil, MRP ja Balti keti aastapäeval võiks ühel ajal, näiteks kell 19 heliseda kõigi kolme Balti riigi kirikute kellad.“

Peapiiskop Urmas Viilma andis teada, et Eesti Evangeelse Luterliku kiriku kogudused järgivad seda üleskutset heal meelel, ühtlasi lootes, et nii saab alguse ilus traditsioon. „Ühtlasi on meil rõõm Teile teatada, et meiega ühinevad ka luterlikud kirikud Lätis ja Leedus, lisas vastuses linnavalitsuse ettepanekule EELK.

Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik teatas, et Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Stefanus tänab pöördumise eest ja tervitab kõigiti seda tähelepanuväärset initsiatiivi, lisades, et EAÕK annab endast parima, et 23. augustil kell 19 heliseksid üle kogu Eesti kõikide kirikute kellad.“

 

Raepress
21. august 2015