Avaleht/Uncategorized/KONVERENTS „EESTI MÄRTER PIISKOP PLATON“

KONVERENTS „EESTI MÄRTER PIISKOP PLATON“

KONVERENTS „EESTI MÄRTER PIISKOP PLATON“
16. jaanuar 2018

Konverents on pühendatud saja aasta möödumisele esimese eesti soost apostlik-õigeusu piiskopi Platoni (Paul Kulbuschi) ametissepühitsemisest ja 99 aasta möödumisele tema märtrisurmast. Konverentsi peaesinejaks on ajaloodoktor Mart Laar.

Piiskop Platonil oli noil murrangulistel aegadel oluline roll Eesti õigeusu kogukonna kindlustajana ja ühendajana ning väljendas selgelt toetust noorele Eesti riigile ja maanõukogule. Tänapäevase oikumeenia eelsel ajastul tegi ta koostööd teiste kirikutega ja kannatas 14. jaanuaril märtrisurma ühes luterlike vaimulike ja teiste enamlaste ohvritega. Konverents piiskop Platonist heidab valgust Eesti Vabariigi sünniaja vähemtuntud külgedele.

Päevakord:

10.00 kogunemine, kohvilaud

10.30 metropoliit Stefanus „Märter õigeusu kiriku vaatenurgast“

11.00 Dr. Anu Raudsepp “Õigeusu kirik Eestis – ootused ja muutused 1917-1918.”

11.30 Dr. Mart Laar „Eesti Töörahva Kommuuni usupoliitika“

12.00 Küsimused, arutelu

13.00 Lõuna

14.00 Dr. preester Andrei Sõtšov „Piiskop Platoni elu“

14.30 Mag. ülempreester Aivar Sarapik „Piiskop Platoni martüürium ja tema mälestuse hoidmine“

15.00 Paneeldiskussioon esinejatega

 

Konverents toimub 16. jaanuaril 2018 algusega kell 10:00 Rahvusraamatukogu suures saalis (Tõnismägi 2, Tallinn).

Palume teatada osavõtust 5. jaanuariks 2018 telefonil 6600780 või e-kirja teel eoc@eoc.ee
e-post: eoc@eoc.ee

tel 6600780

 

Platon