Avaleht/Uncategorized/Koostöömemorandum EAÕK teoloogilise instituudi ja Volose teoloogiaakadeemia vahel

Koostöömemorandum EAÕK teoloogilise instituudi ja Volose teoloogiaakadeemia vahel

Oma Kreeka visiidi käigus kirjutasid kõrgestipühitsetud metropoliit Stefanus, kes on ühtlasi EAÕK teoloogilise instituudi (endise nimega püha Platoni seminar) rektor ning Volose teologiaakadeemia rektor dr. Pandelis Kalaitzidis 18. oktoobril alla kahe õppeasutuse vahelise koostöömemorandumi. Memorandum näeb ette akadeemilist koostööd mitmes vallas, nagu õppejõudude ja üliõpilaste vahetus, ühised konverentsid, seminarid ja uurimisprogrammid ning raamatukogude täiendamine teineteise väljaannetega. Memorandumi sõlmimise juures oli ka professor arhimandriit Grigorios Papathomas.

Pärast allkirjastamist peetud sõnavõtus rõhutas metropoliit Stefanus selle sündmuse ajaloolist tähendust õigeusu teoloogia akadeemilise arengu jaoks Eestis. Dr. Kalaitzidis omakorda tänas metropoliiti usalduse ja uute koostöövõimaluste avardamise eest.

20. oktoobril teenis meie kirikupea koos Volose kõrgesti pühitsetud metropoliidi Ignaati ja külalise, Olbia pühitsetud piiskopi Epifaaniga (Ukraina õigeusu kirik) jumaliku liturgia Volose püha Nikolai katedraalis. Pärast liturgiat peetud kõnes tänas metropoliit Ignaati külalispiiskoppe ja meenutas metropoliit Stefanuse suurt tööd õigeusu kiriku ülesehitamisel ja tugevdamisel Eestis. Samuti väljendas ta rõõmu Ukraina ülemkarjase külaskäigu üle, mis oli esimene selline pärast Kreeka õigeusu kiriku piiskoppidekogu positiivset otsust Ukraina kiriku autokefaalia tunnustamise osas. Metropoliit Stefanus omakorda tänas kohalikku ülemkarjast ühise jumalateenistuse ja vennaliku külalislahkuse eest ning tuletas meelde ka eelpool kirjeldatud koostöömemorandumit Volose akadeemiaga.

uudis lehelt http://fanarion.blogspot.com/2019/10/blog-post_261.html