Avaleht/Uncategorized/KRISTUSE RISTIMINE (JUMALAILMUMINE) – 6. jaanuar

KRISTUSE RISTIMINE (JUMALAILMUMINE) – 6. jaanuar

6. jaanuaril tähistab õigeusu Kirik Kristuse ristimise püha.

Ristimise hetkel oli Kristus kolmekümneaastane. Kogu sellele eelnenud aja, mil Jeesus elas omade hulgas, ei lasknud Ta oma jumalikku loomust kuidagi välja paista jagades lihtsalt endasarnaste igapäevast elu ning teenides oma kätetööga elatist nagu tavaline inimene. Ja äkki ilmutab Jumal ennast Jordani ääres Tema isikus. Jeesus on Jumala Sõna, Temal lasub igavesti Püha Vaim, samal ajal kui Isa tunnistab Tema jumalikkust ja kuulutab Ta oma ainsaks Pojaks.

Esimest korda ajaloos ilmutab Jumal ennast kolmes isikus. Selline on püha nimetuse « jumalailmumine », mõte: jõevees seisab Kristus, kes on lisaks oma jumalikule loomusele täiel määral enesele võtnud meie inimloomuse, Püha Vaim tuvi on kujul Tema pea kohal ja Isa hääl taevast kuulutab: « See on minu armas Poeg, kellest mul on hea meel » (Mt 3,17).

Lõpuks saab siin kinnitust mitte ainult see, et meile öeldakse, kes on Jumal, vaid eelkõige mida Ta inimese heaks on teinud. Teisisõnu, nagu ütleb püha Atanaasi Suur: « Kristus Jumal saab inimeseks, et inimene saaks Jumalaks » (PG 28,1080 C.). See väide on äärmiselt, kirjeldamatult oluline kogu inimsoole. See tähendab, et inimene ei ole enam kunagi üksi, et Jumal on tema kõrval.

Suur rõõmusõnum Jeesuse ristimise loos seisneb selles, et Tema ristimine täidab ja valgustab maailma oma armuga. « Meie kõik oleme võtnud Tema täiusest ja armu armu peale » ütleb püha Johannes oma evangeeliumi avasõnas (1,16).

Jumala arm päästab meid. Selles seisneb jordanipüha rõõmusõnum. Oma ristisurma ja ülestõusmisega toob Jeesus meile „uue loodu“. Ja see, mida uus loodu meile pakub, on just nimelt arm. Vanas maailmas seda ei ole.

Armu kuningriik on taevariik. Nagu ütleb selle kirikupüha kondak: Jeesus ilmus täna ja maailm nägi Tema au, meile paistis Tema valgus … Meie valgustamiseks kastis Kristus end Jordani voogudesse. Nüüd me saame kadumatu valguse. Nüüdsest me oleme Jumala lapsed, valguse, mitte pimeduse lapsed.

Niisiis, sellel päeval tuli Jumala arm pidulikult ja kogu oma pühaduses maailma. Seepärast pühitsetakse Jumalailmumise püha jumalateenistusel kirikurahvale vett.

 

Ammutagu igaüks sellest külluslikult, et kustutada janu, saada puhtaks, tervendada haigeid ja pühitseda kodusid. Nüüdsest ja kuni aegade lõpuni voolavad Kristuse Ihust, milleks on Kirik, elava vee jõed (Jh 7,38).