Avaleht/Galerii/METROPOLIIT STEFANUS 30 AASTAT PIISKOPINA

METROPOLIIT STEFANUS 30 AASTAT PIISKOPINA

25. märtsil, Jumalaema kuulutamise pühal, möödus 30 aastat päevast, mil meie praegune kirikupea pühitseti piiskopiseisusse. Tema esimene tiitel oli Naziansuse piiskop (sellel istmel oli kunagi ülemkarjasetööd teinud püha Grigoori Jumalasõnaõpetaja) ja ta töötas Prantsusmaa metropoliidi abipiiskopina, asudes Nizzas. 18 aastat oma piiskopiametist on kõrgestipühitsetud Stefanus olnud aga Tallinna ja kogu Eesti metropoliit. Esikarjane tähistas oma ametijuubelit Tallinna Siimeoni ja Hanna katedraalis piduliku liturgiaga pühapäeval, 26. märtsil, millel teenis kaasa ka Kristuselinna piiskop Makarios, viis preestrit ja kaks diakonit. Pärast jumalateenistust jagas metropoliit preestritele Afrat Laasile, Sakarias Leppikule, Aabraham Töptile ja Justinus Kiviloole puusaehted. Tervituskõne pidasid piiskop Makarios ja ülempreester Mattias. Pärast seda istuti metropoliidi kutsel kohvilauda.

Fotod: Gennadi Baranov