Avaleht/Uncategorized/Mõtisklusi kannatlikkusest

Mõtisklusi kannatlikkusest

Jutlus püha Nektaari elu põhjal.

8.11.1998

Üks kõige märkimisväärsemaid iseloomujooni püha Nektaari vaimsuse puhul oli kindlasti tema kannatlikkus: kannatlikkus, mis lubas tal tänulikult kõik vastu võtta ilma kunagi kõrvale heitmata alandlikku armastust kõigi vastu, isegi nende vastu, kes ei soovinud talle head. Juhtides ka Ateena Rizarise usuteaduslikku seminari, suhtus ta alandlikult kõigisse, kelle teenistuses ta oli.

See alandlikkus on teatud viisil kokku võetud mäejutluses: „Õndsad on need, kes on vaimus vaesed, sest nende päralt on taevariik, õndsad olete teie, kui teid minu pärast laimatakse ja taga kiusatakse, olge rõõmsad ja hõisake, sest teie palk on suur taevas“.

Need Issanda lausutud sõnad iseloomustavad püha Nektaari vaimulikku elu ning just seetõttu on ta meile tõeliseks eeskujuks kui me soovime saavutada sügavat ühendust Jumalaga, kui me soovime tõeliselt osa saada palvest, sellest liturgilisest palvest, mida püha Nektaari nii täiuslikult juurutas oma mungakloostris, ning ka lakkamatust palvest, palvest, mis saab tõeliselt osaks meie elust. Kui me soovime selleni jõuda, siis kõige olulisem on lahti ütlemine omaenda minast ning kõiksugu kirgedest. 

Üheks viisiks seda saavutada on kuulekus, teistele oma maitset, tahet ning eelistusi mitte peale suruda, vaid pigem just vastupidiselt käitudes, teistele järele andes, juhul kui see ei lähe vastuollu jumaliku seadusega.

See iseendast ja oma ihadest lahti ütlemine avaldub võib-olla sügavaimal viisil just kannatlikkuses kõikide katsumuste suhtes, viisis, kuidas me talume kõike seda, mis on meie vastu, teeb meile liiga või haiget ning teiste suhtes, kes meid oma käitumise ning suhtumisega kannatama panevad.

Seistes silmitsi kõigi nende raskustega võib meis tekkida viha ning me võime end lukustada oma egoismi; või me saame hoopiski harjutada kannatlikkust; seda kannatlikkust, mis avaldub tõeliselt Kristuse elus.

See kannatlikkus on juurdunud heategevusse, armastusse vaeste vastu, armastusse nende vastu, kes on armastusest ilma jäänud, nende vastu, kes tekitavad meile kannatusi, meie vaenlastesse. Meie vaenlased- see on tugev sõna, kuid ta väljendab kõike seda, mis paneb meid ühel või teisel viisil kannatama ning mis tekitab meis pahameelt.

Kuid see kannatlikkus pole lihtsalt üks inimlik voorus, vaid see on Püha Vaimu suur and, and, millest kunagi ei keelduta, kui me seda palume ja kui me võtame selle oma südames vastu. See on Püha Vaimu and ning mitte midagi üksnes inimlikku.

Kui me piirdume kannatlikkuse mõistmises üksnes inimliku mõõtmega, siis see ei ole piisav. Just kannatlikkuse läbi mõistame Kristuse olemust, Jumala armastust, mis ei ole despootlik ega teiste suhtes peale suruv, vaid see on eelkõige alandlik armastus.

Jah, kannatlikkus on üks kõige suuremaid kristlikke vooruseid, sest see on Püha Vaimu väga suur and, see on midagi jumalikku, mis levib meie südametes läbi ülestõusnud Kristuse anni. Just sel põhjusel on taoline kannatlikkus rõõmuallikas.

Rõõmustage ning olge väga rõõmsad – mitte homme ning mitte sellepärast, et teile pakutakse autasu pärast surma, pärast oma elu lõppu siin maa peal. Kui te elate selles kannatlikkuses, selles alandlikus armastuses, siis ohh, tõesti… juba täna saab teile osaks see õndsus ja rõõm, millest Kristus oma mäejutluses kõneleb.

Nagu ütleb püha Paulus: meie elu on juba nüüd taevas, me ei saa tundma seda taevast rõõmu üksnes oma maise elu lõppedes. Kui me tõeliselt avame oma südame sellele Püha Vaimu annile, siis me leiame oma südame sügavas sopis, mis on peidus kõigi nende pealiskaudsete rõõmude all, mis meid võivad eksitada, selle salajase rõõmu, selle sügava õndsuse, selle hinge vabaduse, mis on juba taevalik.

Jah, täpselt nõnda nagu ütleb püha Paulus, meie elu on peidetud Kristuses, kuid ta on ka juba taevas. Kõik see saab ilmsiks ja selgeks viimsel päeval, kuid alatest tänasest, kui me võtame vastu selle Jumala anni, kui me elame püha Nektaari eeskujul, siis juba täna paistab meie peale selle taevaliku rõõmu kiir, mis on meie südames ja mille me võime avastada kui me siseneme sellesse tõeliselt ja kui me laseme oma vaimul tungida oma südamesse.

Just seal me leiame tõelise rõõmu, mida mitte miski ei saa meilt võtta, ei ükski maine katsumus ega kannatus.

Andku püha Nektaari, kes oma sügava elava vaimsuse kaudu elab meie keskel edasi oma eestpalvetel, oma palvetega Issanda juures, meile seda kannatlikkust ja rõõmu!

Kiidetud olgu Issand alati, ikka ja igavesti!

Aamen.

Arhimandriit Plakid (Placide Deseille)