Avaleht/Uncategorized/Palmipuudepüha

Palmipuudepüha

Pealaul 4. viisil

Ristimises saime me ühes Sinuga maha maetud, oh Kristus, meie Jumal / ja Sinu ülestõusmise läbi saime me igavese elu osaliseks / ning hüüame lauldes: /
Hosianna kõrges, // kiidetud on see, kes tuleb Issanda nimel!
Kondak 6. viisil

Oh Kristus Jumal, kes Sa taevas aujärjel oled / ja maa peal sälu seljas istusid, /
Sa võtsid vastu inglite kiitust ja laste laulu, / kes Sulle hüüdsid: / Kiidetud oled Sina, // kes Sa tuled Aadamat üles äratama!