Avaleht/Uncategorized/Peeterpaulipäev

Peeterpaulipäev

Pealaul 4. viisil

Teie, kõige ülemad apostlite seast / ja kogu maa- ilma õpetajad, / paluge kõikide Issandat, / et Ta annaks rahu maailmale // ja meie hingedele suurt armu.

Kondak 2. viisil

Sina, Issand, võtsid siitilmast oma õndsuse ja rahu sisse / need kindlad ja Jumalast juhatatud armuõpetuse kuulutajad ja ülemapostlid, /
sest nende vaevanägemine ja surm olid rohkem Su meelepärast / kui ükski põletamisohver, // oh ainus südamepõhja tundja.