Avaleht/Uncategorized/Piiskop Platoni ja kaaskannatajate märtrisurma päev

Piiskop Platoni ja kaaskannatajate märtrisurma päev

Pealaul pühale Platonile 5. viisil

Auväärne isa Platon, / sinu elu, su töö ja su õpetused /
ehtisid sinu piiskopiametit pühaduse rüüga, /
aga sinu kannatamised tegid tühjaks selle maailma hirmuvalitsejate väe. /
Ustavusest oma kõige kallimale sõbrale Kristusele /
andsid sa vabatahtlikult oma elu /
ja kuulutad seeläbi, et Tema kuningriigi headused /
on paremad kui kõik kaduvad asjad. /
Nüüd palume meie sind: / Palu meie eest armulise Jumala ees, /
et Ta kaitseks Eestimaad ja kogu meie rahvast, /
täidaks meie südamed oma hellusega //
ning laseks meie hingedes oma armu seemned kasvada.

Kondak pühale Platonile 3. viisil

Oma heade tegude ja piiritu kaastunde eeskujuga /
võtab püha Platon ära meie ahastused ja eksimused, /
lastes meil puhata Jumala lõpmatus armastuses igakord, kui me seda palume. /
Tuues ohvriks omaenese elu teeb ta lahti akna /
ja laseb meil näha seda, kes tuleb – ülestõusnud Kristust. /
Meie palume Sind, kõigevägevam Issand – / Isa, Poeg ja Püha Vaim, /
lase meil kõigil kuulsa piiskopmärtri Platoni palvete läbi /
oma maise elurännaku lõppedes astuda // Sinu Kuningriigi auhiilgusse.