Avaleht/Uncategorized/PROJEKT „EAÕK Suure-Jaani Pühade Apostlite Peetruse ja Pauluse kiriku katuste restaureerimine“

PROJEKT „EAÕK Suure-Jaani Pühade Apostlite Peetruse ja Pauluse kiriku katuste restaureerimine“

PRIA LEADER-programmist on Rohelise Jõemaa Koostöökogu rahastanud Eesti Apostlik-Õigeusu kiriku projekti „EAÕK Suure-Jaani Pühade Apostlite Peetruse ja Pauluse kiriku katuste restaureerimine“. Toetussumma 100 000.- eurot. Projekti eesmärk on EAÕK Suure-Jaani Peetruse-Pauluse kiriku nelitise ja

kogudusesaali katuste restaureerimine, millega muudetakse avariiline kirik selle külastajatele ohutuks. Ehitustööd teostab OÜ Katuseabi, ettevõte omab Muinsuskaitseameti poolt väljastatud tegevusluba. Töö teostust kontrollib muinsuskaitselise järelvalve ekspert Anne Kivi.

Projekti elluviimise tulemusena on kirikul restaureeritud pikihoone katus, mis tagab vähemalt käesoleva sajandi lõpuni ehitismälestise hea säilimise (Kultuurimälestiste riiklikus registris ehitismälestis nr 14660 Suure-Jaani õigeusu kirik, 1906-1908.a.), ajalooliselt olulise kultuuripärandi kestmise ja kirikuhoone kasutuse nii kogudusetööks kui ka muusikasündmusteks (festival, kontserdid, salvestused).

PRIA LEADER-programmist on Rohelise Jõemaa Koostöökogu rahastanud Eesti Apostlik-Õigeusu kiriku projekti „EAÕK Suure-Jaani Pühade Apostlite Peetruse ja Pauluse kiriku kellatorni ja sammaskoja restaureerimine“. Toetussumma 99 989,64 eurot.

Projekti eesmärk on EAÕK Suure-Jaani Peetruse-Pauluse kiriku kellatorni ja sammaskoja restaureerimine. Projekti tulemusena on teostatud kõik kellatorni ja sammaskoja restaureerimistööd, müürikahjustused likvideeritud, puitkonstruktsioon vahetatud, kuplid restaureeritud, viimistlus teostatud. Projekti elluviimine tagab vähemalt käesoleva sajandi lõpuni ehitismälestise hea säilimise (Kultuurimälestiste riiklikus registris ehitismälestis nr 14660 Suure-Jaani õigeusu kirik, 1906-1908.a.), ajalooliselt olulise kultuuripärandi kestmise ja kirikuhoone kasutuse nii kogudusetööks kui ka muusikasündmusteks (festival, kontserdid, salvestused).