Avaleht/Uncategorized/Ristija Johannese sündimise püha

Ristija Johannese sündimise püha

Pealaul 4. viisil
Oh prohvet ja Kristuse tulemise Eelkäija, / meie, kes sind armastusega austame, ei mõista sind kõlblikult kiita. /
Sinu ausa ja püha sündimise läbi / sai su ema sigimatu ihu ja isa tumm keel lahti // ja maailmale kuulutatakse Jumala Poja lihasse tulemist.

Kondak 3. viisil
See, kes enne oli sigimatu, / sünnitab nüüd Kristuse Eelkäija, / kes on viimane prohvet, /
sest selle peale, keda prohvetid ette kuulutasid, / pani ta oma käe Jordani jõel // ja oli Jumal-Sõna prohvet, kuulutaja ja Eelkäija.

 

Palju aastaid Miikse, Velise ja Laiksaare kogudustele!