Avaleht/Koguduste uudised/Sinodaalliturgia Tartu piiskopkonnas 30.08.2023

Sinodaalliturgia Tartu piiskopkonnas 30.08.2023

Tartu piiskopkonna iga-aastane korraline sinodaalliturgia peeti aastal 2023 augustikuu kolmekümnendal päeval Tartu Karlova Aleksandri kirikus tähistamaks selle pühakoja ülemise kiriku peaaltari taaspühitsemise kahekümnendat aastapäeva. Teenistust juhatas ja pidas jutluse kirikupea, Tallinna ja kogu Eesti kõrgestipühitsetud metropoliit Stefanus, kellega teenisid kaasa kohalik Tartu pühitsetud piiskop Eelija ning Pärnu ja Saare pühitsetud piiskop Aleksander. Valitseja Aleksander sai üksiti tähistada ühte oma nimepäevadest, teatavasti pühitseb Õigeusu Kogudus 30. augustil lisaks Eelkäija pea maharaiumise püha lõpetusele Konstantinoopoli püha ülempiiskopi Aleksandri ja Süvari vaga Aleksandri mälestust ning Neeva õilisusulise Aleksandri säilmete Sankt-Peterburgi viimise mälestust. Peapiiskopkonnast olid tulnud kogudust pidupäeval õnnitlema ülempreestrid Aleksander Sarapik, Jüri Ilves, Viktor Ivask ja Rostislav Kozakevitš ning preestrid Justinus Kiviloo, Kallistratos Vahtramäe ja Herodion Niitägi, Tartu piiskopkonnast olid lisaks koguduse preestrile Johannes Kakkole kohal praost ülempreester Stefan Fraiman, oikonomos Miikael Raissar, preester Svjatoslav Gorobtšuk ja preester Kristjan Otsmann, Pärnu ja Saare piiskopkonnast aga ülemdiakon Ignatios Rand. Esiletõstetava panuse teenistuse kauniks ja palveliseks kulgemiseks andis koguduse koor, mida juhatas Arhelaja Runnel. Ja – kasutades apostli asjakohast väljendit kirjast heebrealastele (vt Hb 11:32-33) – „puudub aeg jutustada“ – maitsva söömaaja valmistajatest, kirikuaia ja pühakoja lilledega kaunistajatest, lugejatest ja teistest, kes „usu läbi“ aitasid kaasa paradiisi kohalolekule Tartu Karlova Aleksandri kirikus Jumala rahva „usu, armastuse ja jumalakartusega“ kokku tulles.