Avaleht/Uncategorized/SOOME PEAPIISKOPI AMETIJUUBEL

SOOME PEAPIISKOPI AMETIJUUBEL

Karjala ja kogu Soome peapiiskop Leo aujärjeleastumise 15. aastapäeva peeti laupäeval, 17. detsembril Lintula Püha Kolmainu kloostris.

Aastapäeva liturgia Lintula kloostrikirikus pidasid Joensuu piiskop Arseni, Valamo kloostriülem arhimandriit Sergei ja ülempreester Timo Honkaselkä.

Konstantinoopoli Oikumeenilise Patriarhaadi tervituse luges ette Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Stefanus. Oma tervituskõnes tõi ta esile peapiiskopi ülesande vaimuliku karja hoidjana.

„Karjase ja karja vahelise usalduse kohta pole vaja teha suuri sõnu. Silmad on hinge peegel ja kui need on täis karjaslikku heatahtlikkust ja leebust, siis võib kari oma juhti usaldada“ ütles metropoliit Stefanus.

Eesti metropoliit andis peapiiskopile üle ka Konstantinoopoli patriarhi Bartolomeuse kingituse – panagia (piiskopi kaelaraha).

Soome õigeusu kirikuvalitsuse poolt tervitasid peapiiskoppi Joensuu piiskop Arseni ja kantseleiülem Sirpa Koriala.

Helsingi metropoliidi poolt tervitas esikarjast ülempreester Markku Salminen.

Helsingi metropoliit Leo seati Karjala ja kogu Soome peapiiskopi ametisse Valamo Issanda muutmise kloostris 16. detsembril 2001.

Peapiiskop Leo (sünd. 4. juunil 1948) on Soome õigeusu kiriku kaheksas peapiiskop. Ta pühitseti piiskopiks Kuopios 25. veebruaril 1979.

17.12.2016

Soome õigeusu kiriku kodulehelt (www.ort.fi)