Avaleht/Uncategorized/Isa Miikael Raissar ülendati oikonomoseks

Isa Miikael Raissar ülendati oikonomoseks

Püha ja aulise prohveti Eelija mälestuspäeva piiskoplikul liturgial Tartu Karlova Aleksandri kirikus 20. juulil 2023 ülendas Tartu piiskop Eelija (Ojaperv) oikonomoseks isa Miikael Raissari.

Vastne oikonomos Miikael (maailmas Margus Raissar) on sündinud 20. juulil 1971. Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Stefanus pühitses ta diakoniks 14. jaanuaril 2006 ja preestriks 15. augustil 2008. Kirikupea andis talle vaimulikuks nimeks Miikael Tartu ja usaldas Tartu püha preestermärtri Mihhaili eestkostele, kelle mälestust Õigeusu Kogudus 14. jaanuaril koos piiskopmärter Platoni ja preestermärter Nikolaiga peab.

Alates 24.10.2016 on ta Tartu piiskopkonna ökonoom, alates 29.01.2009 Karksi-Nuia Püha Aleksei Koguduse preester. Ta on olnud 14.01.2011 kuni 24.10.2016 Tartu Uspenski katedraali praost ning 16.07.2010 kuni 19.07.2016 EAÕK kirikuvalitsuse liige. 28.11.2008 kuni 01.12.2017 oli ta Tuhalaane Jumalaema Uinumise Koguduse preester ning vaimulikku teenimist alustas 15.08.2008 kuni 31.08.2012 Karulaane Jumalaema Kaitsmise Koguduse preestrina, samuti on ta hooldanud Kavilda ja Nõo kogudusi. Eraldi väärib esiletõstmist tema töö Ilmjärve kiriku restaureerimisel.
Kiriklikest autasudest on isa Miikael saanud 07.12.2015 puusaehte kandmise õiguse ustava teenistuse eest Tartu Uspenski katedraali praosti ametikohustuste täitmisel, samuti Karksi-Nuia kiriku ja koguduse ülesehitamise eest ja nüüd 20.07.2023 kaunistustega rinnaristi kandmise õiguse oikonomoseks ülendamisel.

Tartu pühitsetud piiskop Eelija korraldus isa Miikael Raissari oikonomoseks ülendamise kohta Isa ja Poja ja Püha Vaimu auks.

«Aga Issand ütles: „Kes küll on ustav ja arukas majapidaja, kelle isand seab oma pererahva üle neile parajal ajal andma määratud moona? Õnnis on see teener, kelle ta isand tulles leiab nõnda tegevat.“» (Lk 12:42-43*).

Et jumalakartlik preester Miikael Raissar on järginud meie Lunastaja ja Päästja juhatust, olles ustavaks ja arukaks majapidajaks, kes hoolega töötab kaasa meie päästmise pärast inimeseks saanud Jumala Poja äraütlematu ja seletamatu armumajapidamise juures, ülendan ta suure rõõmuga meie Tartu piiskopkonna oikonomoseks ühes õigusega kanda kaunistustega rinnaristi.

Püha ja aulise prohvet Eelija mälestuspäeval – mis on üksiti isa Miikaeli sündimise päev – 20. juulil Issanda armu aastal 2023 Tartus

  • Kreeka keeles: εἶπε δὲ ὁ Κύριος· τίς ἄρα ἐστὶν ὁ πιστὸς οἰκονόμος καὶ φρόνιμος, ὃν καταστήσει ὁ κύριος ἐπὶ τῆς θεραπείας αὐτοῦ τοῦ διδόναι ἐν καιρῷ τὸ σιτομέτριον; μακάριος ὁ δοῦλος ἐκεῖνος, ὃν ἐλθὼν ὁ κύριος αὐτοῦ εὑρήσει οὕτω ποιοῦντα. Kreeka oikonomos – majapidaja.