Avaleht/Uncategorized/TEINE PAASTUNÄDAL: PÜHA GRIGOORI PALAMAS; MK 2,1-12

TEINE PAASTUNÄDAL: PÜHA GRIGOORI PALAMAS; MK 2,1-12

Teine paastunädal on pühendatud püha Grigoori Palama mälestuseks, ühele meie suurtest kirikuisadest.

Püha Grigoori Palamas sündis Konstantinoopolis 1296. Ta oli munk, teoloog ja Tessaloonika peapiiskop (1347-1359), kes on siiani kõige kuulsam müstilise õpetuse – hesühasmi – kaitsja, nii nagu seda õpetati ja järgiti teatud bütsantsi munkade poolt 14. sajandil.

See paastupühapäev toob meie silme ette vaimuliku kirjamehe ja hingede valgustaja, kellest õhkub head vaimulikku lõhna ning kes juhatab meid vaimsele askeesile.

Meenutame siinkohal lühidalt paastu tõelist tähendust ja rikkust.

– Esiteks kutsub ta meid käima paastuteekonna lõpuni. Suur hulk inimesi alustab paastu ning järgib reegleid, kuid paljud neist jätavad selle tee pooleli.

– Teiseks julgustab ta meid hoidma vankumatut oma usku, sest just see on meie kõige kallim vara. Tänu sellele võime astuda Jumala ette ja saada Temalt vaimset värskendust.

– Kolmandaks nõuab ta meilt täielikku pühendumist Jumala käskudele, mis on meile antud, et võiksime elada Tema tahtmist mööda.

– Neljandaks aitab ta meil puhastada oma vaimu ja keha kirgede ja pattude mustusest, nagu ütleb püha Paulus oma teises kirjas korintlastele (7,1) : “siis puhastagem endid ihu ja vaimu kogu rüvedusest, täiustades oma pühadust Jumala kartuses”.

– Viiendaks õpetab ta meid hävitama endas patuseid kirgi. Püha Paulus ütleb (Kl 3,5.8): « Surmake nüüd need liikmed, mis on maa peal: hoorus, rüvedus, kirg, kuri himu ja ahnus, mis on ebajumalateenistus. Nüüd aga jätke teiegi maha see kõik: viha, raev, kurjus, teotamine, siivutud sõnad oma suust”.

– Kuuendaks näitab ta meile, kuidas elada ülestõusmise ja igavese elu lootuses, mis toetub Jumala armastusele ning halastusele.

– Viimaks avab ta meile uksed meie Issanda ja Päästja Jeesus Kristuse hiilgavaks ülestõusmispäevaks. See, kes võtab osa päevast, mil Jeesus võitis surma, võtab osa ka omaenda ülestõusmisest, omaenda võidust pattude ja kirgede üle.

+Stefanus,

Tallinna ja kogu Eesti metropoliit