Tema Pühadus Konstantinoopoli Oikumeeniline Patriarh Bartolomeus tähistas üleeile 25. aasta möödumist tema nimetamisest patriarhiks.

Patriarh Bartolomeusel on terves maailmas suure ja targa inimese reputatsioon, kellel on prohvetlik nägemus meie ümber toimuvast.
Alates patriarhiks nimetamisest on tema põhiline eesmärk olnud saavutada õigeusu ühtsus, dialoogi edendamine kõigi kirikute vahel ning suure ja püha Kirikukogu õnnestumine, mis toimus selle aasta juunis Kreetal ning mis annab tunnistust tema tehtud tööst terves maailmas.
Samuti mõistis ta veel enne paljusid teisi seda suurt probleemi, mis puudutab meie looduse kaitsmist ning mille tulemusena teatakse teda kui “rohelist” patriarhi.
Tema tehtud teod ei piirdu siiski ainult looduse kaitsmise ja õigeusu ühtsuse saavutamisega, vaid ta on olnud ka sillaks meie ühiskonna ja õigluse vahel, seistes vastu laste, naiste ja nõrkade ärakasutamisele ning orjusele.

Ka meie kirik on talle tänulik, sest just patriarh Bartolomeus taastas meie kiriku autonoomia.

Tema visiidid Eestisse on jätnud meie vaimulikele, kogudustele ning meie rahvale unustamatud mälestused.

Palju aastaid meie patriarh Bartolomeusele!