Avaleht/Uncategorized/Tema Pühaduse oikumeenilise patriarhi Bartolomeuse kiri autokefaalsete õigeusu kirikute esikarjastele

Tema Pühaduse oikumeenilise patriarhi Bartolomeuse kiri autokefaalsete õigeusu kirikute esikarjastele

Tema Pühadus Oikumeeniline patriarh Bartolomeus saatis 1. juunil kõikidele autokefaalsete õigeusu kirikute juhtidele kirja, milles palus neil selgitada, millisel traditsioonilisel viisil õigeusu kirikud annavad oma liikmetele püha armulauda. Oma kirjas tõi patriarh Bartolomeus välja erinevaid viise ja mõtteid just seoses viimase aja sündmustest tingituna, mil viisil õigeusu kristlased armulauda vastu võtavad. Ta ütleb oma kirjas, et õigeusu kirik ei saa jääda ükskõikseks ja vaikida kõigi nende piirangute osas, mis siin-seal on kehtestatud pühade andide jagamise kohta kirikurahvale. 

Ta tõi ka välja, et kõik mööndused, mida meie kirik on selle pandeemia ajal teinud, on kirikule otsekui raske rist, mida ta on nõus oma õlul kandma, kuid mitte alistudes selle maailma võimuesindajatele ja vägevatele, kui nad panevad kahtluse alla ega tunnista kõigi salasuste salasust, püha armulauda, millel rajaneb õigeusu kiriku elu ning tänu millele ta siin maailmas on. 

Ühesõnaga, ilma tänusalasuseta pole kirikut. Meie patriarh teatab väga selgesõnaliselt, et meie emakirik Konstantinoopolis ei tee ühtegi järelandmist õigeusu kiriku elulise tegelikkuse osas, milleks on armulaua salasus, ja viisi osas, kuidas seda on läbi sajandeid jagatud ega anna sammugi järele sellest, mida meie pühad isad on sajandeid kuulutanud. 

Juhitud ühtsuse ja koostöö vaimust eesmärgiga kaitsta meie kiriku liikmete ja kõigi teiste heaolu, oli õigeusu kirik nõus pidama teenistusi mõnda aega pühakodades ilma kirikurahvata, kuid nagu patriarh lisas, siis esmamure on meie isade usu säilitamine, mis valgustab kogu maailma. 

Ta mainis ka, et arvestades, kuidas Covid-19 pandeemia ajal tehti meile teatud ebasobivaid märkusi viisi kohta, kuidas me saame osa pühadest salasustest, siis on meil võimatu vaikida sellise ebamäärase olukorra ees ning mitte reageerida asjade käigule ja valitsuste kehtestatud eeskirjadele ja piirangutele, mis teatud riikides viimasel ajal vastu on võetud. 

Oikumeenilisest patriarhaadist saadud teabe kohaselt vastasid autokefaalsete õigeusukirikute esikarjased, et seisavad oikumeenilise patrarhi kõrval ning on otsusekindlalt teatanud, et annavad püha armulauda sellel traditsioonilisel viisil, nagu meie pühad isad selle meile on pärandanud.