Avaleht/Koguduste uudised/Uinus isa Arseni Barkov

Uinus isa Arseni Barkov

14. jaanuari hommikul kutsus Issand siit maailmast ära munkpreester Arseni (Anton) Barkovi. Vaimulikus plaanis on tähelepanuväärne, et kui mitmed Eesti Kiriku vaimulikud on oma diakoni- või preestripühitsuse saanud 14. jaanuaril, Tallinna püha piiskopmärter Platoni ning tema kaaskannatajate, Tartu märterpreestrite Mihhaili ja Nikolai mälestuspäeval, siis isa Arseni jaoks valis Inimesearmastaja Valitseja sellesinase päeva tema siitilmast äravõtmiseks pärast neli kuud kestnud läbikatsumist mitme haiguse läbi, et tal oma Looja ette astudes oleks hinnaliseks abiks auliste ja Jumala ees söakate preestermärtrite eestkoste.

Isa Arseni, maailmas Anton Barkov, sündis aastal 1975. Lapse ja noorukina oli ta altariteenijaks ja lauljaks Narva Kristuse ülestõusmise peakirikus, Tartu Ülikooli õppima tuleku järel aga Tartu Jumalasünnitaja uinumise, Uspenski katedraalis. Isa Arseni käis abis ka Tartu Pühade Aleksandrite koguduses, kus ta õppis täiuslikult ära liturgilise eesti keele (kaasa arvatud 19. saj gooti kirjas teenistusraamatute keele, mis on tänasel päeval komistuskiviks mitmele meie vaimulikule). 5. märtsil 2006 pühitses Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Stefanus ta diakoniks vaimuliku nimega Arseni (nagu ta pärast meenutas, kuulis ta oma uut nime suure üllatusega esimest korda pühitsuspalves), ja määras teenima Võrus seal tollal teeninud ülempreester Rafael Hinrikuse range isaliku juhatuse all. 2009-2011 oli ta Tartu piiskopkonna protodiakoniks, siis võttis vastu mungarüü ning 8. septembril 2011 pühitses Tartu piiskop Eelija ta preestriks. Sealt alates teenis isa Arseni Tartu katedraali teise preestrina. Tema armastuseks ja peamiseks kuuletuskohustuseks oli õigeusu kirikulaul,  mida ta suurepäraselt oskas ja õpetas. Iseloomult oli ta hästi siiras ja armastav, samas äge ja äkiline. Tema lemmikkohaks Pühakirjast, mida ta tihti jutlustes ja vaimulikes vestlustes korrata armastas, oli evangelist Johannese õpetus: „Armsad, armastagem üksteist, sest armastus on Jumalast ja igaüks, kes armastab, on sündinud Jumalast ja tunneb Jumalat“ (1Jh 4:7).

Munkpreester Arseni ärasaatmine toimub kolmapäeval, 16. jaanuaril Tartu Jumalasünnitaja uinumise, Uspenski katedraalis. 8:00-9:30 toimub jumalik liturgia, seejärel 9:30-11:00 preestri matmise salasuslik talitus.

Anna, Issand, igavest rahu oma õndsasti uinunud sulasele, munkpreester Arsenile, ja lase temast jääda igavene mälestus.

Arseni