Avaleht/Uncategorized/Uinus isa Gennadi Kružkov

Uinus isa Gennadi Kružkov

16. mail 2021 kutsus Issand siit maailmast ära arhimandriit Gennadi Kružkovi.

Tulevane vaimulik, kes varasest east peale Issanda viinamäel tööd tegi, sündis  07.11.1950 Petseris vaimuliku perekonnas. Ta õppis Moskva Vaimulikus Seminaris, pühitseti diakoniks 14.10.1977 ja preestriks 12.03.1978. Pühitsemise järel määrati isa Gennadi teenima Pärnusse. 1998 kutsus tema isa Siimeon, kes oli samal aastal pühitsetud Oikumeenilises Patriarhaadis abipiiskopiks, ta endale appi Tartusse. Alates 1998 teeniski isa Gennadi Tartu Jumalaema Uinumise, Uspenski koguduses.

2010 ülendas Tema Pühadus Oikumeeniline patriarh Bartolomeos isa Gennadi arhimandriidiks, Eesti Kiriku pea kõrgestipühitsetud metropoliit Stefanus aga arvas teda Püha Platoni ordeni vääriliseks. 2018 andis Tartu pühitsetud piiskop Eelija talle Tartu piiskopkonna esijutlustaja vastutusrikka ameti.

Hea Jumal andis isa Gennadile kaks talenti – jutluste pidamise anni ja pihi vastuvõtmise anni. Esimese üle oli ta õnnelik, valmistas oma jutlusi rõõmuga ette ja pidas neid lihtsate, kõigile arusaadavate vestluste vormis, mis ometi põhinesid pühadel kirjadel ja pühade isade õpetustel. Ta rääkis peast, õigemini südamest, paberile kirjapandud teksti kasutamata. Teine and, oskus pihti vastu võtta, oli talle pigem koormaks, ristiks, mida ta alandliku meelega kandis. Pidanud ise korduvalt Issanda käest andeks paluma, õppis ta käima Jeesuse sõna järgi ja andma patustanutele tingimusteta andeks „kas või seitsekümmend seitse korda“ (Mt 18:22).

Kauaaegne teenimine jumalavastase võimu tagakiusamise ahistuses andis isa Gennadile vaimuliku kogemuse, et need, kes tulevad usuvaenuliku ja võrgutava maailma kiuste ja paluvad osa saada pühast ristimise salasusest, on selgelt saanud osa jumalikust armust ja valitud igavese elu jaoks ning seepärast ei ole vajalik ristimist edasi lükata katehheesi läbimiseni või nõuda näiteks usutunnistuse ja Meie Isa palve peast oskamist. Sel teemal oli tal mitmel korral lahkarvamusi pühitsuselt nooremate nõudlike preestritega. 

Viimati teenis isa Gennadi jumalikku liturgiat pühal ja helgel Kristuse ülestõusmise paasapühal, pärast seda hakkas tema tervis üha enam halvenema. 13. mail viidi ta haiglasse, kus ta arstide jõupingutustele vaatamata salvitootjate naiste pühapäeva varahommikul kell 6.45 surmaunne uinus, sest nõnda oli Issanda hea tahtmine võtta oma eakas teenija ülestõusmise päeval ära Enese juurde.

Anna, Issand, igavest rahu oma õndsasti uinunud sulasele arhimandriit Gennadile ja lase temast jääda igavene mälestus!