Avaleht/Uncategorized/UKRAINAL ON ÕIGUS AUTOKEFAALIALE

UKRAINAL ON ÕIGUS AUTOKEFAALIALE

Itaalia ajalehe La Stampa usutlus pühima patriarhi Bartolomeusega

Nikos Tzoitis

Pärast õhtuteenistust püha apostli Andrease, Konstantinoopoli Oikumeenilise Patriarhaadi kaitsepühaku auks, võttis patriarh Bartolomeus vastu rahvusvahelise õigeusu parlamendiliikmete ühenduse delegatsiooni, mida juhtis Vene duumasaadik Sergei Gavrilov.

Patriarh rääkis, et Püha Sinod lõpetas just oma istungi ja et valmistatakse ette tomost (akti) autokefaalia andmiseks Ukraina õigeusu kirikule. Sellega seoses arutati ka Ukraina kiriku uut põhikirja, mida käsitleb ka detsembris toimuv Ukraina kirikukogu. Loodetakse, et sellest võtavad osa kõik pooled [s.t. Ukraina õigeusu kirik – Kiievi Patriarhaat, Ukraina autokefaalne kirik ja Moskva Patriarhaadi Ukraina õigeusu kirik]. Kirikukogu peaks valima ka esikarjase (kirikupea) ja selleks ajaks peaks antama ka autofefaaliatomos. Nõnda lisatakse olemasolevale 14-le veel üks kirik. „See on puhtalt halduslik toiming, mis ei mõjuta Õigeusu Kiriku õpetusametit“, seletas patriarh.

Pärast seda võttis sõna õigeusu parlamendisaadikute liidu esimees, kes kurtis tänapäeva maailmas valitseva individualismi üle, samas kui „tarbijamentaliteet tallab jalge alla kristlikke väärtusi“. Ta mainis ka kristlaste arvu kahanemist Lähis-Idas sõja ja terrorismi tõttu. Ukraina teemat puudutades rõhutas ta, et Ukraina kirikule autokefaalia andmine on ohtlik, sest põhjustaks ohvreid, kui hakatakse kirikuid üle võtma ning kriisi tõttu jäädakse õigeusu vaenlaste meelevalda, mis nõrgendab nõnda õigeusu maailma.

Gavrilov tuletas ka meelde, et XIX sajandil kuulutas Konstantinoopol etnofületismist [kiriklikust marurahvuslusest, kohaliku kiriku taandamisest vaid ühele rahvusele] tulenevaid ohte ja lõpetas pöördumisega oikumeenilise patriarhi poole, et see oma tarkuses ja dialoogipidamise oskuses väldiks raskeid tagajärgi juba niigi kannatavale Ukrainale.

Oma vastuses tänas patriarh Bartolomeus osavõtjaid nende töö eest ja jõupingutuste eest rahumeelse koosolu nimel. Ta tuletas Venemaalt pärit esimehele ka meelde Ukraina läbielamisi Stalini ajal, mil näljahäda, holodomor, tappis miljoneid inimesi.

„Ajaloosündmused on faktid. Me usume ajaloo mõistuspärasesse ja ausasse tõlgendamisse, olgu see siis nii ebamugav kui tahes“. Mis puudutab Ukraina kirikule autokefaalia andmist, siis patriarh märkis, et „see on põletav teema, mis on juba kaua vaevanud õigeusu maailma. Me usume, et autonoomiat andes teeme õige otsuse. Me usume, ukrainlastelgi on õigus saada autokefaalia, nii nagu Konstantinoopol on andnud Balkani rahvastele.

Muidugi, nende iseseisvate kirikute tekkimine tähendas Oikumeenilise Patriarhaadi karja tunduvat kahanemist, millest jäi järgi ainult Konstantinoopol ümbruse õigeusu elanikkond. Kuid hiljem tugevnes meie patriarhaat diasporaa [oma kodumaalt Läände rännanud õigeusklike] arvelt“. Lõpetuseks ütles Tema Pühadus, et „nagu kõigil õigeusu rahvastel on oma autokefaalia, nii on õigus sellele ka miljonitel ukrainlastel, kes on aastaid elanud mõttetu kirikulõhe tingimustes. Nad väljendasid oma tahet ja küsisid põhjendatult Emakirikult Konstantinoopolis kiriklikku iseseisvust, nii nagu muud rahvad on teinud minevikus“.

Patriarh Bartolomeuse sõnul „Kui ligi 40 miljonile ukraina õigeusklikult antakse autokefaalia, siis lõppevad de factoka kõik sealsed siselõhed ja õigeusklikud ühinevad ühte ainsasse kirikusse ning naasevad armulauaosadusse“. Ta lisas: „Me teame, et see tegu pahandab meie Moskva sõsarkirikut, kuid me ei saanud ka teisiti toimida. Me loodame, et Moskvas seda mõistetakse“.

Õigeusu esikarjane tõi ära ka Rumeenia õndsaima patriarhi Taanieli sõnad, mida ta lausus oma külaskäigul eelmisel laupäeval. „Kui Poola ja Tšehhi-Slovaki kirikud, millel on vastavalt u. 500 000 ja 200 000 liiget, võivad olla autokefaalsed, miks siis mitte Ukraina kirik, kus arvatakse olevat 40 miljonit usklikku; see on ebaõiglane ja mõistusevastane“.

Patriarh Bartolomeus tuletas ka meelde, et Moskva ise sai samuti XVI sajandil autokefaalia Konstantinoopoli patriarhilt Jeremijalt, kes oli Moskvas käimas palumas rahalist abi, sest patriarhaat oli poliitilistel põhjustel [Türgi valitsuse all] majandusraskustes. Vene tsaar sundis patriarhi andma Moskvale autokefaalia.

„Sellepärast, härra esimees“, ütles Tema Pühadus, „peate te tunnistama, et ukrainlastel on sama õigus. Mis tehtud, see tehtud, aga me peame laskma Kristuse halastusel saada jagu erimeelsustest halduslikes ja jurisdiktsiooni küsimustes“.